Dobar grad za sve: diskusija o transformativnim praksama u europskim gradovima

Gradovi danas sve više postaju mjesta sukoba različitih razvojnih koncepcija u kojima se nerijetko gubi javni interes, a građani postaju metom komodifikacije te zagrađivanja javnih prostora i prostora stanovanja, ali i nestankom zajedničkog planiranja i suodlučivanja. U tom procesu ne samo da sve više gube svoje pravo na grad i na ‘gradsko’, već su ujedno suočeni sa sistemskim politikama depolitizacije gradskog kao javnog, ali i s potpunim urušavanjem urbanih ekosustava koji su donedavno osiguravali bitne životne potrebe.

Ipak, sve je više primjera u kojima kroz razne oblike udruživanja i mobilizacije građani u nekim europskim gradovima razvijaju ili pokreću prakse koje se opiru neoliberalizaciji grada te mijenjaju i preobražavaju grad kako bi on bio što dostupniji svima. Bilo da se radi o mikroinicijativama koje mijenjaju način života i stanovanja u kvartovima i četvrtima, većim razvojnim planovima koje grad vide kao prostor zajedničkog ili pak hrabrim politikama vlasti  ”neustrašivih” ili ”pobunjenih gradova” Barcelone ili Grenoblea, koje grad vraćaju građanima, svi ti primjeri na različitim stupnjevima ostvarenja ili ambicije kroz neposlušnost, imaginaciju i novu praksu stvaraju drugačiji grad.

Na javnoj raspravi ”Dobar grad za sve”, koja će se održati 6. prosinca u 20 sati u Kinu Grič, u razgovoru s aktivistima, građanima i stručnjacima iz Ghenta, Rotterdama, Beograda i Budimpešte čut ćemo više o idejama i politikama koje proizlaze iz koncepcije grada kao zajedničkog dobra (ili skupa zajedničkih dobara) kao i o trenutnim pokušajima nekih grupa iz tih gradova da, četvrt po četvrt, mijenjaju svoj grad.

Govore:

Michel Bauwens, Peer to Peer Foundation

Ana Džokić and Marc Neelen, Stealth / City in the Making

Ksenija Radovanović, Ne davimo Beograd

Annamaria Babos i Petra Horogh, Közösségben Élni

Moderira:

Vedran Horvat, IPE

 

Raspravu organizira Institut za političku ekologiju u suradnji sa Zelenom Europskom Fondacijom a uz financijsku podršku iz sredstava Europskog parlamenta.  Ovu aktivnost podržavaju i Heinrich Böll Stiftung i  Open Society Initiative for Europe.

Write a Comment

Skip to content