Predstavljamo Giacoma D’Alisu, IPE-ovog Senior Research Fellowa za 2017./18.

Dr. Giacomo D’Alisa, postdoktorant pri Centru za društvene studije Sveučilišta u Coimbri te suosnivač akademske udruge Research and Degrowth Barcelona, IPE-ov je Senior Research Fellow tijekom jeseni i zime 2017.

Giacomo je ekološki ekonomist i politički ekolog s interdisciplinarnim vještinama. U svom akademskom radu koristi kritički i inovativan pristup temeljen na ekološkoj ekonomiji, političkoj teoriji, integriranoj procjeni i urbanoj političkoj ekologiji, kako bi istražio promjene u obrascima društvenog metabolizma i klimatske nepravde koje mogu proizvesti. Njegov trenutni istraživački projekt naziva “Postajanje” za cilj ima povezati tri teorijska okvira (institucionalnu analizu, političku ekologiju i digitalne studije) kako bi bolje objasnio bujanje zajedničkih dobara diljem Europe. Giacomo je jedan od urednika “Odrasta: pojmovnika za novu eru”, koji je dosad preveden na deset jezika, uključujući, naravno, i hrvatski.

Tijekom svog fellowshipa, Giacomo će razvijati rad o konceptualnoj vezi odrasta i države. Iako su odrastnici predlagali različite mjere koje bi primijenjivali državni sabori ili gradske vlasti, rasprave o državi u krugovima odrasta i dalje nema mnogo. Kroz svoj će fellowship Giacomo s IPE-ovim timom i drugim fellowima otvoriti raspravu o državi iz odrastničke perspektive.

Državu se obično predstavlja kao neku “stvar” koja postoji sama za sebe i odvojena je od onih koji njome vladaju (i, sve češće i češće, krivac) u akademskim krugovima, političkim debatama i svakodnevnim raspravama. “Gdje je država?” ili “Država bi trebala jamčiti…” rečenice su koje se često ponavljaju nakon neke socioekološke tragedije ili u slučaju nepoštivanja nekih prava, a “Zašto bih trebao/trebala davati svoj novac državi?” refren je rasprave o porezima u javnom prostoru. S druge strane, s iskustvom države kao društvene relacije susrećemo se svakodnevno, kad stojimo na kontrolnim točkama (kao vojnikinja ili civil), idemo u školu (kao učitelj ili učenik), ulazimo u bolnicu (kao doktorica ili pacijentica) ili sudjelujemo u gradskoj skupštini (kao onaj koji vlada ili kojim se vlada).

Kako odrastnici mogu propitivati te društvene odnose usađene u strukture koje definiraju kapitalističke, hetero-patrijarhalne, kolonijalističke i rasističke sile a da ne materijalizira državu tema je kojom će se Giacomo baviti tijekom svog boravka u IPE-u.

Write a Comment

Skip to content