Antropocen, kapitalocen i kriza 21. stoljeća

Multimedijalni institut
ponedjeljak 20. lipnja u 19h.

Jason W. Moore u svom će predavanju  analizirati kapitalizam kao svjetski ekosistem moći, kapitala i prirode. Moore tvrdi da su konvencionalne ideje o Prirodi i Društvu neadekvatne za razumijevanje kriza i politike u 21. stoljeću. No taj dualizam Priroda/Društvo ne predstavlja tek analitički problem. Naprotiv, on je fundamentalna struktura moderne misli koja je usko vezana uz dugu povijest nasilja, imperijalizma i izvlaštenja. Moore pokazuje da popularni pojam antropocen, koji primarne uzroke recentnih drastičnih promjena u planetarnim i geološkim ekosustavima locira u djelovanju ljudskog roda, postavlja značajne probleme pred razumijevanje kriza kapitalizma – i formuliranje novih radikalnih politika – u ovom stoljeću.

Jason W. Moore docent je na Odsjeku za sociologiju na Sveučilištu Binghamton i koordinator Istraživačke mreže o svjetskom ekosustavu. Mnogo piše o povijesti kapitalizma u Europi, Latinskoj Americi i Sjedinjenim Američkim Državama, od dugog šesnaestog stoljeća do neoliberalnog doba. Nedavno je objavio knjigu Capitalism in the Web of Life. Ecology and the Accumulation of Capital (Verso, 2015) i uredio zbornik Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism (PM Press, 2015).

Predavanje Jasona W. Moorea organizirano je u okviru programa “Politički tehnotop” Multimedijalnog instituta, uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Rad Instituta za političku ekologiju podupire Heinrich Böll Stiftung.

Write a Comment

Skip to content