Snimka okruglog stola “Da za CETA-u – put bez povratka?”

Pogledajte izlaganja i rasprave s okruglog stola o CETA-i koji su organizirali IPE i Friedrich Ebert Stiftung.

Na događanju su svoje stručne analize CETA-inih utjecaja na hrvatsko pravno uređenje, privredu, okoliš, rad, socijalnu politiku i zdravstvo te poljoprivredu predstavili Marija Bartl, Vladimir Cvijanović, Vedran Horvat, Paul Stubbs i Dark Znaor, uz raspravu sa Sandrom Benčić i Bojanom Percan.

Sažetke stručnih analiza pročitajte ovdje.

Write a Comment

Skip to content