Za komunalne usluge čistih ruku

Donosimo analizu o korupciji i anti-koruptivnim mehanizmima u upravljanju komunalnim uslugama koju je IPE-ov istraživački tim, u sastavu Vedran Horvat, Anton Tomičić i Tomislav Tomašević, proveo 2017. po narudžbi Zelene akcije.

Istraživanje je obuhvatilo detaljni pregled zakonodavno-institucionalnog okvira vezanog uz komunalne usluge vodoopskrbe, odvodnje i prikupljanja komunalnog otpada te terensko istraživanje u četiri hrvatska grada (Dubrovnik, Osijek, Pula, Zagreb), u sklopu kojeg je napravljeno više od 20 intervjua s bivšim i sadašnjim članovima i članicama uprava komunalnih poduzeća, članovima i članicama nadzornih odbora, članovima i članicama skupština komunalnih poduzeća, sindikalnim povjerenicima, zaposlenima u komunalnim poduzećima, gradonačelnicima, članovima i članicama predstavničkih tijela, stručnjacima i stručnjakinjama te osobama iz udruga.

Ova analiza evidentira najproblematičnije čvorove u zamršenom klupku veza između komunalnih poduzeća i gradskih izvršnih/zakonodavnih struktura, nepravilnosti u njihovom poslovanju te nedostatke sadašnjeg upravljačkog modela. Preporuke sa kojima završavamo ovu analizu trebale bi biti koristan instrument spomenutim, ali i mnogim drugim gradovima u Republici Hrvatskoj za uklanjanje postojećih sistemskih grešaka, bitno unapređenje upravljačkog modela kroz oblike participacije i građanskog nadzora te na kraju poboljšanje kvalitete usluge, njene pravedne cijene i dostupnosti.

Brošuru skinite i čitajte ovdje:

Write a Comment

Skip to content