O nama

Institut za političku ekologiju

 • proizvodi relevantna i primjenjiva istraživanja u području ekološke tranzicije i na razvoju modela upravljanja na bazi zajedničkih dobara,
 • surađuje na većem broju međunarodnih znanstvenih, stručnih i civilnodruštvenih projekata koji oblikuju postrazvojnu diskusiju u Europi i na njenoj semiperiferiji
 • politizira javni diskurs koji se tiče pitanja klimatske pravde i društvenih nejednakosti u Hrvatskoj i Europi
 • proizvodi studije koje sadrže primjenjive ekološke scenarije u ciljanim sektorima i javnim politikama
 • oblikuje i donosi kurikulume i obrazovne module u području klimatskih promjena, postrazvojne rasprave i različitih područja unutar političke ekologije
 • donosi i omogućava analizu, podatke i ekspertizu za inicijative, pokrete i organizacije u Hrvatskoj, regiji jugoistočne Europe i Europi
 • aktivno oblikuje participativne modela upravljanja i razvija kolaborativne prakse s organizacijama, pokretima i donatorima u Hrvatskoj i inozemstvu
 • redovno objavljuje akademski i istraživački rad koji istražuje transformativni potencijal različitih ekonomskih modela i društvenih praksi
 • sudjeluje u izgradnji epistemičkih zajednica u područjima programskog interesa
 • omogućava platforme za umrežavanje i forume za diskusije poput Zelene Akademije, koji osnažuju i pokrete i stručnjake te ubrzavaju željenu promjenu
 • organizira seminare i druge događaje relevantne iz perspektive političke ekologije

ipe
 

Upravni odbor

 • Danijela Dolenec, predsjednica
 • Teodor Celakoski
 • Bernard Ivčić
 • Walter Kaufmann
 • Mladen Domazet
 • Tomislav Tomašević
 • Vedran Horvat, izvršni direktor/upravitelj

Akademski savjet

 • doc. dr. sc. Danijela Dolenec, Sveučilište u Zagrebu
 • dr. sc. Giovanni Allegreti, Sveučilište u Coimbri
 • prof. dr. sc. Brannon Andersen, Sveučilište Furman
 • Saki Bailey, Sveučilište u Gothenburgu
 • prof. dr. sc. John Barry, Kraljičino sveučilište u Belfastu
 • doc. dr. sc. Karin Doolan, Sveučilište u Zadru
 • prof. dr. sc. Lučka Kajfež Bogataj, Sveučilište u Ljubljani
 • prof. dr. sc. Giorgos Kallis, Autonomno sveučilište u Barceloni
 • dr. sc. Dražen Šimleša, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar