Izvještaj s IPE-ovog događaja “Dobar grad za sve” | Kulturpunkt, 14.12.2017."/>