Nađa Tatar je završila osnovne studije žurnalistike na Univerzitetu u Novom Sadu u Srbiji, a trenutno je master student na Evropskom regionalniom Master demokratije i ljudskih prava u jugoistočnoj Evropi (GC SEE/ERMA). Tokom studija, bavila se načinima na koje se društvene nejednakosti reprodukuju u gradovima— sa posebnim fokusom na rodne nejednakosti, kao i urbani aktivizam i različite oblike građanskog angažovanja. Trenutna polja njenog istraživačkog interesa uključuju kritičke urbane studije, studije feminističke geografije, i urbanog građanstva.

Tokom šestonedeljne prakse u IPE-u, radiće na medijskim tekstovima sa ciljem približavanja projekata Instituta široj publici u regionu.