Trgovinski sporazumi

Istraživački rad IPE-a usmjeren je i na kritičku analizu međunarodnih trgovinskih sporazuma poput TTIP-a (CETA, TISA…) i njihovih posljedica na šire ekosustave i društva. Pored djelovanja takvih sporazuma na okoliš i opasnosti od financijalizacije prirode, IPE posebnu pažnju posvećuje i utjecaju takvih sporazuma na promjene u sektoru javnih usluga te na  javni dug, radne uvjete i društvene nejednakosti. IPE u svom radu nastoji prikazati utjecaj takvih sporazuma na određene sektorske politike.