Zajednička dobra (Commons)

Zajednička dobra predstavljaju model upravljanja prirodnim i društvenim dobrima od strane zajednice korisnika nasuprot upravljanja kroz tržište i upravljanja od strane države. Širom svijeta, kroz povijest i danas, postoje brojni primjeri takvog modela upravljanja jezerima, šumama, pašnjacima, lukama, zgradama, parkovima, vrtovima, digitalnim encikopedijama i računalnim programima. Institucije koje su zajednice korisnika ustrojile osiguravaju pravedan pristup resursu, kolektivnu kontrolu upravljanja resursom te održivo korištenje resursa. IPE istražuje i popularizira postojeće modele upravljanja zajedničkim dobrima te predlaže nove modele zajedničkog upravljanja  resursima kako bi se osigurala ekološka održivost i društvena pravednost.