Programi

Klimatska pravda

Institut za političku ekologiju klimatskim promjenama kao najvažnijem okolišnom problemu pristupa kroz društvene naočale. Kao i drugi oblici okolišne promjene, i klimatske promjene povećavaju društvene nejednakosti, i globalno i u pojedinim državama, što dalje utječe na odnose moći u društvu. Iz perspektive klimatske pravde posebna pažnja usmjerava se na činjenicu da će siromašni i marginalizirani, koji su najmanje doprinijeli stvaranju tog problema, podnijeti najveći teret, i to bez potrebnih resursa da se s njim nose. IPE također pokreće ili se uključuje u istraživanja koja pokrivaju političku dimenziju ublažavanja klimatskih promjena ili prilagođavanja klimatskim promjenama.

Više

Zelena ekonomija

Svojim istraživačkim radom IPE želi doprinijeti “ozelenjivanju” neodrživih ekonomskih politika. Takve politike bile bi one koje istovremeno otvaraju nova radna mjesta i smanjuju ukupni ekološki otisak. IPE će se utoliko baviti istraživanjima koja se tiču organske poljoprivrede, zelene industrijalizacije, obnovljivih izvora energija i energetske efikasnosti, urbane održivosti, itd. Kod “ozelenjivanja” ekonomskih politika u posebnom će fokusu biti lokalno vlasništvo, ekonomska demokracija i šira distribucija ekonomskih benefita u samom društvu.

Više

Zajednička dobra (Commons)

Zajednička dobra predstavljaju model upravljanja prirodnim i društvenim dobrima od strane zajednice korisnika nasuprot upravljanja kroz tržište i upravljanja od strane države. Širom svijeta, kroz povijest i danas, postoje brojni primjeri takvog modela upravljanja jezerima, šumama, pašnjacima, lukama, zgradama, parkovima, vrtovima, digitalnim encikopedijama i računalnim programima. Institucije koje su zajednice korisnika ustrojile osiguravaju pravedan pristup resursu, kolektivnu kontrolu upravljanja resursom te održivo korištenje resursa. IPE istražuje i popularizira postojeće modele upravljanja zajedničkim dobrima te predlaže nove modele zajedničkog upravljanja  resursima kako bi se osigurala ekološka održivost i društvena pravednost.

Više

Demokratizacija javnih usluga

Javne usluge poput vodoopskrbe, električne energije i transporta ključne su za ekološku održivost, ali i socijalnu uključenost građana. Te usluge često pružaju neefikasna i korumpirana javna poduzeća i ustanove koje su u potpunosti pod kontrolom političkih stranaka te uglavnom služe partikularnim, a ne javnim interesima. Kao alternativu brojni akteri zagovaraju privatizaciju kroz direktnu prodaju javnih poduzeća, koncesije ili javno-privatna partnerstva, no u tom slučaju privatna poduzeća dobivaju monopol putem kojeg pokušavaju maksimizirati profit nauštrb javnih interesa. IPE istražuje modele demokratizacije javnih usluga kako bi se ispravili nedostaci javnog upravljanja a spriječila privatizacija javnih usluga. Takvi modeli uključuju različite oblike transparentnosti i participativne demokracije, kako bi razni društveni akteri poput korisnika i radnika, a ne samo predstavnici političkih stranaka, nadzirali javna poduzeća i ustanove u ispunjavanju javnih interesa.

Više

Odrast

Odrast označava i društveni pokret i pojmovni okvir u kojem se repolitizira rasprava o razvoju, trenutno prezasićena idiomom ekonomizma. Pokret i teorija odrasta pokušaj su reinterpretacije fundamentalno neodržive pozicije suvremenog društva, te poziv na izgradnju imaginarija i konceptualnog okvira prikladnog za radikalni zaokret prema održivosti. Radi se o održivosti u fizičkom i društvenom smislu; ne samo održivosti koja daje dovoljno energije i hrane za sve ljude na planeti, već održivosti koja opisuje život vrijedan življenja za sve. Pod pojmom odrast okupila se već značajna znanstvena i aktivistička produkcija istraživanja tema kao što su ograničenje ekonomskog rasta, alternative modernizacijskoj teoriji razvoja, produbljivanje demokracije, društvena uloga znanosti i tehnologije, nužnost napuštanja kapitalizma te dizajn institucijskih inovacija, poput minimalnog zajamčenog dohotka, solidarne ekonomije ili alternativnih valuta.

Više

Trgovinski sporazumi

Istraživački rad IPE usmjeren je i na kritičku analizu međunarodnih trgovinskih sporazuma poput TTIP-a (CETA, TISA…) i njihovih posljedica na šire ekosustave i društva. Pored djelovanja takvih sporazuma na okoliš i opasnosti od financijalizacije prirode, IPE posebnu pažnju posvećuje i utjecaju takvih sporazuma na promjene u sektoru javnih usluga te na  javni dug, radne uvjete i društvene nejednakosti. IPE u svom radu nastoji prikazati utjecaj takvih sporazuma na određene sektorske politike.

Više