Programi

Klimatska pravda

Institut za političku ekologiju klimatskim promjenama kao najvažnijem okolišnom problemu pristupa kroz društvene naočale. Kao i drugi oblici okolišne promjene, i klimatske promjene povećavaju društvene nejednakosti, i globalno i u pojedinim državama, što dalje utječe na odnose moći u društvu. Iz perspektive klimatske pravde posebna pažnja usmjerava se na činjenicu da će siromašni i marginalizirani, koji su najmanje doprinijeli stvaranju tog problema, podnijeti najveći teret, i to bez potrebnih resursa da se s njim nose. IPE također pokreće ili se uključuje u istraživanja koja pokrivaju političku dimenziju ublažavanja klimatskih promjena ili prilagođavanja klimatskim promjenama.

 


Read more

Zelena ekonomija

Svojim istraživačkim radom IPE želi doprinijeti i “ozelenjivanju” ekonomskih politika. Takve politike bile bi one koje istovremeno otvaraju nova radna mjesta i smanjuju ukupni ekološki otisak. IPE će se utoliko baviti istraživanjima koja se tiču organske poljoprivrede, zelene industrijalizacije, obnovljivih izvora energija i energetske efikasnosti, urbane održivosti, itd. Kod “ozelenjivanja” ekonomskih politika u posebnom će fokusu biti lokalno vlasništvo, ekonomska demokracija i šira distribucija ekonomskih benefita u samom društvu.

 


Read more

Zajednička dobra (Commons)

Zajednička dobra predstavljaju model upravljanja prirodnim i društvenim dobrima od strane zajednice korisnika nasuprot upravljanja kroz tržište i upravljanja od strane države. Širom svijeta, kroz povijest i danas, postoje brojni primjeri takvog modela upravljanja jezerima, šumama, pašnjacima, lukama, zgradama, parkovima, vrtovima, digitalnim encikopedijama i računalnim programima. Institucije koje su zajednice korisnika ustrojile osiguravaju pravedan pristup resursu, kolektivnu kontrolu upravljanja resursom te održivo korištenje resursa. IPE istražuje i popularizira postojeće modele upravljanja zajedničkim dobrima te predlaže nove modele zajedničkog upravljanja  resursima kako bi se osigurala ekološka održivost i društvena pravednost.

 


Read more

Demokratizacija javnih usluga

Javne usluge poput vodoopskrbe, električne energije i transporta ključne su za ekološku održivost, ali i socijalnu uključenost građana. Te usluge često pružaju neefikasna i korumpirana javna poduzeća i ustanove koje su u potpunosti pod kontrolom političkih stranaka te uglavnom služe partikularnim, a ne javnim interesima. Kao alternativu brojni akteri zagovaraju privatizaciju kroz direktnu prodaju javnih poduzeća, koncesije ili javno-privatna partnerstva, no u tom slučaju privatna poduzeća dobivaju monopol putem kojeg pokušavaju maksimizirati profit nauštrb javnih interesa. IPE istražuje modele demokratizacije javnih usluga kako bi se ispravili nedostaci javnog upravljanja a spriječila privatizacija javnih usluga. Takvi modeli uključuju različite oblike transparentnosti i participativne demokracije, kako bi razni društveni akteri poput korisnika i radnika, a ne samo predstavnici političkih stranaka, nadzirali javna poduzeća i ustanove u ispunjavanju javnih interesa.

 


Read more

Odrast

Odrast označava i društveni pokret i pojmovni okvir u kojem se repolitizira rasprava o razvoju, trenutno prezasićena idiomom ekonomizma. Pokret i teorija odrasta pokušaj su reinterpretacije fundamentalno neodržive pozicije suvremenog društva, te poziv na izgradnju imaginarija i konceptualnog okvira prikladnog za radikalni zaokret prema održivosti. Radi se o održivosti u fizičkom i društvenom smislu; ne samo održivosti koja daje dovoljno energije i hrane za sve ljude na planeti, već održivosti koja opisuje život vrijedan življenja za sve. Pod pojmom odrast okupila se već značajna znanstvena i aktivistička produkcija istraživanja tema kao što su ograničenje ekonomskog rasta, alternative modernizacijskoj teoriji razvoja, produbljivanje demokracije, društvena uloga znanosti i tehnologije, nužnost napuštanja kapitalizma te dizajn institucijskih inovacija, poput minimalnog zajamčenog dohotka, solidarne ekonomije ili alternativnih valuta.

 


Read more

Trgovinski sporazumi

Istraživački rad IPE-a usmjeren je i na kritičku analizu međunarodnih trgovinskih sporazuma poput TTIP-a (CETA, TISA…) i njihovih posljedica na šire ekosustave i društva. Pored djelovanja takvih sporazuma na okoliš i opasnosti od financijalizacije prirode, IPE posebnu pažnju posvećuje i utjecaju takvih sporazuma na promjene u sektoru javnih usluga te na  javni dug, radne uvjete i društvene nejednakosti. IPE u svom radu nastoji prikazati utjecaj takvih sporazuma na određene sektorske politike.

 


Read more