Kada je u pitanju energetska tranzicija, potreba za inovacijama na municipalnoj razini nikada nije bila veća. Posljednjih smo godina svjedočili nekim uspješnim pričama gdje su inovativne ideje dovele do jednakijih, pravednih i demokratičnih energetskih politika. No dijeljenje tih ideja bilo je ograničeno i imale su tendenciju ostati lokalne i specifične. Kako bismo postigli uspjeh većih razmjera koji možemo replicirati, potreban nam je koordiniran i integriran pristup suradnji i dijeljenju znanja. Zato je tu mPOWER.

mPOWER je četverogodišnji program koji će omogućiti dubinski, širok i sistematičan peer-to-peer program učenja među najmanje 100 lokalnih jedinica javne vlasti kako bi se replicirale inovativne najbolje prakse municipalne energetike i razvili ambiciozni planovi energetske tranzicije.

Sve su informacije dostupne na stranicama mPOWERA.


Vijesti s projekta

Loading RSS Feed