Mladen Domazet uredio je publikaciju “Ecology and Justice”, koja predstavlja izbor radova s IPE-ove konferencije “Climate Justice – Perspectives from Natural and Social Sciences”. Autori su Daniel Hausknost, Melita Carević, Marija Brajdić Vuković, Plinija Poljaković i Karin Doolan, te Drago Župarić-Iljić.