Publikacija “Naše željeznice” sveobuhvatna je studija o upravljanju željezničkih uslugama u Hrvatskoj na kojoj je tri godine radilo 14 istraživača i istraživačica. Uredili su je Nikolina Rajković i Tomislav Tomašević.

Ova studija pokušaj je pronalaska stručnih i analitičkih odgovora na dugogodišnje nezadovoljstvo putnika željezničarskim politikama i kvalitetom usluge prijevoza te rastućom globalnom potrebom da željeznica postane zastupljeniji oblik ekološki prihvatljivog i održivog prijevoza.

Oslanjajući se na teorijske modele javnog upravljanja, studija nudi i analizu europskih i hrvatskih legislativa i zakona o željeznici, te opis i evaluaciju modela upravljanja željezničkim uslugama u Hrvatskoj u komparaciji s 12 europskih zemalja.

Nužan doprinos kvalitativnoj analizi daju i intervjui, odnosno iskazi dvadeset aktera u željezničkom sustavu u Hrvatskoj koji produbljuju razumijevanje suvremenih trendova u željezničkim politikama te konstruiraju okvir za preporuke u njihovom unapređenju.

Podjednako relevantan historiografski pristup razvoja željeznica u Hrvatskoj i 12 europskih zemalja pokazuje da su željeznice kroz povijest imale neravnomjerne putanje razvoja i divergentne nacionalne modele upravljanja.

Naposljetku, rezultati studije pokazuju da najkvalitetniji željeznički sustavi zahtijevaju iznimna javna ulaganja i prometne strategije, protekcionističke javne politike koje obuzdavaju trendove liberalizacije i privatizacije te demokratske upravljačke mehanizme okrenute ne samo policy makerima, nego i radnicima te korisnicima.