Clara Léa Dallaire-Fortier ekonomistkinja je koju zanimaju glasovi i perspektive koja mainstream ekonomska analiza obično ušutkava. Kroz lokalne i međunarodne inicijative poput Rethinking Economics zagovara novo promišljanje i demokratizaciju ekonomike. Voljela bi da više inicijativa adresira podjelu između akademije i građanstva jer ta podjela umanjuje našu sposobnost da riješimo socioekonomsku i okolišnu krizu.

Istraživački joj interesi gravitiraju oko političke ekonomije, ekološke ekonomike, industrijalnih promjena i radnih odnosa. Ima Master of Commerce sa Sveučilišta Witwatersrand u Johannesburgu (Južna Afrika) te master iz ekonomske analize i politika sa Sveučilišta Sorbonne Paris Cité (Francuska). U disertaciji se bavila studijom zatvaranja rudnika u rudarskoj industriji Appalachije te pitanjem radne tranzicije.

Kao IPE-ova Junior Research Fellowica za 2019., Clara će sudjelovati u našem Super Donut projektu, baveći se posebno regionalnom krafnom. Zanima je može li se takvim sužavanjem fokusa krafna koristiti kao oruđe u osmišljavanju i procjenjivanju okolišnih politika koje vode prema pravednoj tranziciji.