Najava tri konferencije o odrastu u 2018.

Kao suorganizator Međunarodne konferencije o odrastu u Budimpešti 2016., IPE sa zadovoljstvom dijeli najavu o tri događaja o odrastu u 2018. Nakon konferencija u Parizu (2008.), Barceloni (2010.), Veneciji i Montrealu (2012.), Leipzigu (2014.) te Budimpešti (2016.), u 2018. će se održati:

6TH INTERNATIONAL DEGROWTH CONFERENCE FOR ECOLOGICAL SUSTAINABILITY AND SOCIAL EQUITY: ‘DIALOGUES IN TURBULENT TIMES’

Mjesto: Malmö (Švedska)
Vrijeme: 21.-25. kolovoza 2018.

Cilj je ove konferencije proširiti geografski i tematski raspon diskusija o odrastu, kao i graditi dijalog s kritičkim društvenim teorijama, znanošću i društvenim pokretima. Malmö je savršen grad za ovakvu konferenciju – živahan i šaren, ali i opušten i nepretenciozan, sa snažnom kulturom alternativnih oblika organiziranja i raznolikim kulturnim i grassroots životom. Želimo da ih ova konferencija pomogne konsolidirati te djeluje kao platforma za konstruktivne dijaloge među grupama koje se sa svih krajeva Zemlje zalažu za bolji svijet.

Više je informacija dostupno na stranici konferencije, a pozive za akademske radnike, aktiviste i umjetnike možete pronaći ovdjeRok: 31. prosinca 

Paralelno sa Šestom međunarodnom konferencijom o odrastu održat će se dva komplementarna događaja:

THE FIRST NORTH-SOUTH CONFERENCE ON DEGROWTH: DECOLONIZING THE SOCIAL IMAGINARY

Mjesto: Ciudad de México (Meksiko)
Vrijeme: 19.-21. lipnja 2018.

Prva sjever-jug konferencija o odrastu održat će se u Ciudad de Méxicu, uz podršku sveučilišta, civilnog društva i društvenih pokreta. Bit će to prilika da se otvore i nastave dubinske debate o dominantnim iluzijama o ekonomskom rastu. Te debate već traju unutar i diljem društava koja su na putu da postanu moderna i razvijena kao ona koja “uspijevaju” u tim kategorijama. Lationamerička zemlja po prvi će put biti domaćin međunarodnog skupa na temu odrasta, nakon pet konferencija u Europi i jedne u Kanadi. Dekolonizacija imaginarija, Preživljavanje, Kulture i Bogatstvo bit će glavna pitanja za raspravu.

En 2018 tendrá lugar la Primera Conferencia Norte-Sur sobre Degrowth, México 19-21 Junio 2018, apoyada por entidades universitarias, ONGs y movimientos sociales de este país, con el propósito de abrir y dar continuidad a debates de gran calado en torno a las ilusiones o quimeras dominantes sobre el crecimiento económico, de las sociedades en camino de la modernidad y el desarrollo y las sociedades que sobresalen en estos aspectos. Por primera vez, un país Latinoamericano servirá de sede para debatir los temas del Decrecimiento, después de cinco conferencias en Europa y una en Canadá. Serán temas centrales de esta conferencia: la Descolonización del imaginario social, la Supervivencia, las Culturas y la Riqueza.

DEGROWTH IN THE EU PARLIAMENT: POST-GROWTH CONFERENCE TO CHALLENGE THE ECONOMIC THINKING OF EU INSTITUTIONS WITH INFLUENTIAL EU POLICY-MAKERS

Mjesto: Europski parlament, Bruxelles (Belgium)
Vrijeme: 18.-19. rujna 2018.

Konferencija o post-rastu uz podršku će se različitih dionika (zastupnici Europskog parlamenta iz različitih političkih skupina, znanstvenici, civilno društvo i sindikati) održati u Europskom parlamentu 18. i 19. rujna, a poklopit će se i s 10. obljetnicom kraha američke banke Lehman Brothers koja je pokrenula ekonomsku krizu u kojoj smo još zarobljeni.

S obzirom na njenu centralnu lokaciju, u srca odlučivanja Europske unije, konferencija će ponuditi jedinstvenu priliku da europsko civilno društvo suoči svoje stavove s onima službenika i zaposlenika Europske unije, koji defininiraju srž ekonomskog modela i političkih prioriteta. Budući da ona nije kompatibilna s poštenom i ekološkom transformacijom naših društava, na radionicama će se adresirati teorijski dizajn modela europske ekonomije, relevantnost i ostvarivost univerzalnog dohotka, ultimativni cilj jedinstvenog tržišta te posljedice tehnološkog napretka za okoliš. Cilj je ovog susreta – oko godinu dana prije sljedećih europskih izbora i nominacije nove komisije – stvoriti efekt kulturne zaraze kojom bi se stavovi tvoraca politika pogurnuli prema stvarnoj održivosti.

Konferenciji će prethoditi pripremni susret na Université Libre de Bruxelles a nakon nje će uslijediti debrifiranje i razmjena znanja o tome kako spojiti saveznike i osigurati da će se promjena zaista dogoditi.

Više informacija o događajima bit će dostupno uskoro.

Tags:

Write a Comment

Skip to content