Misija

Institut za političku ekologiju (IPE) istraživačka je i obrazovna organizacija koja oblikuje alternativne razvojne modele i inovativne institucionalne oblike za demokratsku političku i ekonomsku transformaciju društva.

Institut se bavi suvremenim ekološkim promjenama kao društvenim pojavama koje smanjuju ili povećavaju društvene nejednakosti i utječu na odnose moći.

IPE provodi transdisciplinarna istraživanja i obrazovne programe u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Na osnovu njih, IPE društvenim pokretima te političkim i privrednim akterima koji zastupaju ekološki održivo, pravedno i demokratsko društvo u Hrvatskoj i inozemstvu osigurava stručnu analizu i platformu za diskusiju.

Vizija

Institut za političku ekologiju radi na stvaranju ekološki održivog, pravednog i demokratskog društva.

IPE:

 • proizvodi relevantna i primjenjiva istraživanja u području ekološke tranzicije i na razvoju modela upravljanja na bazi zajedničkih dobara,
 • surađuje na većem broju međunarodnih znanstvenih, stručnih i civilnodruštvenih projekata koji oblikuju postrazvojnu diskusiju u Europi i na njenoj semiperiferiji
 • politizira javni diskurs koji se tiče pitanja klimatske pravde i društvenih nejednakosti u Hrvatskoj i Europi
 • proizvodi studije koje sadrže primjenjive ekološke scenarije u ciljanim sektorima i javnim politikama
 • oblikuje i donosi kurikulume i obrazovne module u području klimatskih promjena, postrazvojne rasprave i različitih područja unutar političke ekologije
 • donosi i omogućava analizu, podatke i ekspertizu za inicijative, pokrete i organizacije u Hrvatskoj, regiji jugoistočne Europe i Europi
 • aktivno oblikuje participativne modela upravljanja i razvija kolaborativne prakse s organizacijama, pokretima i donatorima u Hrvatskoj i inozemstvu
 • redovno objavljuje akademski i istraživački rad koji istražuje transformativni potencijal različitih ekonomskih modela i društvenih praksi
 • sudjeluje u izgradnji epistemičkih zajednica u područjima programskog interesa
 • omogućava platforme za umrežavanje i forume za diskusije poput Zelene Akademije, koji osnažuju i pokrete i stručnjake te ubrzavaju željenu promjenu
 • organizira seminare i druge događaje relevantne iz perspektive političke ekologije