Lilian Pungas diplomirala je političke znanosti na Europskom sveučilištu Viadrina u Njemačkoj. Dolazi iz Estonije, ali živi i radi u Berlinu. Posljednjih se godina uključila u pokret odrasta u Njemačkoj i drugdje. Otada je na akademskom i aktivističkom nivou aktivna u različitim grupama i neprofitnim organizacijama koja se bave pitanjima klimatske pravde ili podržavaju odrast i obrazovanje o održivom razvoju.

Područja njenog istraživačkog interesa uključuju prakse održivosti, pitanja okoliša i političke ekologije u istočnoj Europi, trade-off između ekonomije i okoliša, društveni metabolizam te politiku dostatnosti.

Trenutno radi na modelu niza indikatora prirodnih resursa i utjecaja na okoliš kojima je cilj procijeniti potencijal održivosti na europskoj semiperiferiji specifičan za regiju.


LILIANINE AKTIVNOSTI


OBJAVLJENI RADOVI

Pungas, L. 2017. “Soziale Kosten der ökonomischen Transformation in Estland – der Preis des Wachstumsparadigmas”. Ost Journal 2017/01: 10-19.