Logan Richardson na završnoj je godini studija na Sveučilištu Furman u Greenvilleu u Južnoj Karolini, gdje studira znanost o održivosti i ekonomiju.

Ljeto 2017. provodi kao istraživačica pripravnica u IPE-u, gdje kreira model za mjerenje trenutnog nivoa održivosti u Hrvatskoj.

Na sveučilištu se također bavi procjenom stakleničkih plinova i smanjivanjem korištenja plastičnih boca.


LOGANINE AKTIVNOSTI