Više od 1000 stručnjak⁞inja poziva na odrast nakon koronakrize

Donosimo hrvatski prijevod otvorenog pisma sa smjernicama pokreta odrasta za društveni i ekonomski oporavak kroz tranziciju ka odrastu.

Odrast: novi korijeni za ekonomiju

Zamišljanje budućnosti nakon koronakrize

Pandemija koronavirusa već je odnijela brojne živote i neizvjesno je kako će se razvijati u budućnosti. Dok se ljudi na prvim linijama zdravstvene skrbi i osnovnih socijalnih usluga bore protiv širenja virusa, brinu za bolesne i održavaju najnužnije pogone, velik se dio ekonomije zaustavio. Iako je situacija za mnoge bolna i teška, s mnogo straha i tjeskobe oko onih koje volimo i u našim zajednicama, ona je i trenutak da kolektivno iznesemo nove ideje.

Kriza koju je pokrenuo koronavirus već je razotkrila mnoge slabosti naše kapitalističke ekonomije opsjednute rastom – nesigurnost u kojoj mnogi žive, zdravstvene sustave osakaćene godinama štednje i podcjenjivanje nekih od najnužnijih profesija. Ovaj sustav, ukorijenjen u iskorištavanju ljudi i prirode te duboko podložan krizama, svejedno se smatralo normalnim. Iako svjetska ekonomija proizvodi više nego ikada prije, ne uspijeva se brinuti za ljude i planetu – bogatstvo se gomila, a planeta je opustošena. Milijuni djece svake godine umiru od uzroka koji se mogu spriječiti, 820 milijuna ljudi je pothranjeno, bioraznolikost i ekosustavi se uništavaju, a emisije stakleničkih plinova i dalje rastu, potičući nasilne antropogene klimatske promjene: porast razine mora, razorne oluje, suše i požare koji gutaju čitave regije.

Dominantne strategije za borbu protiv ovih problema već su desetljećima prepuštanje ekonomske distribucije tržišnim silama i smanjenje ekološke degradacije razdvajanjem (decoupling) i zelenim rastom. To nije uspjelo. Sad imamo priliku graditi na iskustvu koronakrize: od novih oblika suradnje i solidarnosti koji bujaju do nikad šireg poštovanja prema osnovnim društvenim uslugama poput zdravstva i poslova skrbi, opskrbe hranom i odvoza otpada. Pandemija je također dovela do vladinih akcija bez presedana u modernom mirovnom vremenu, pokazujući što je moguće kad postoji volja za djelovanje: neosporavano preusmjeravanje proračuna, mobilizaciju i preraspodjelu novca, brzo širenje sustava socijalne sigurnosti i stanovanja za beskućnike.

Istovremeno moramo biti svjesni porasta problematičnih autoritarnih tendencija poput masovnog nadzora i invazivnih tehnologija, zatvaranja granica, ograničavanja prava na okupljanje i kapitalizma katastrofe koji iskorištava krizu. Moramo pružiti čvrst otpor takvoj dinamici, ali i ne zaustaviti se samo na tome. Da bismo započeli tranziciju u radikalno drugačije društvo, umjesto da očajnički pokušavamo ponovno pokrenuti destruktivni stroj za rast, predlažemo da učimo na prethodnim lekcijama i obilju društvenih i solidarnih inicijativa koje su proteklih mjeseci niknule svijetom. Za razliku od financijske krize 2008., trebali bismo spašavati ljude i planetu, a ne korporacije, i izaći iz ove krize s mjerama dostatnosti, umjesto mjerama štednje.

Mi, potpisnici i potpisnice ovog pisma, stoga nudimo pet principa za oporavak ekonomije i temelj stvaranja pravednog društva. Da bismo razvili nove korijene za ekonomiju koja odgovara svima, moramo:

1) Staviti život u centar naših ekonomskih sustava. Umjesto ekonomskog rasta i rasipne proizvodnje, u središte svega što radimo moramo staviti život i dobrobit. Dok se neki gospodarski sektori, poput proizvodnje fosilnih goriva, vojske i oglašavanja, postupno moraju ugasiti, druge, poput zdravstva, obrazovanja, obnovljivih izvora energije i ekološke poljoprivrede, moramo njegovati.

2) Radikalno preispitati koliko je rada potrebno i kakav je rad potreban za dobar život sviju. Moramo staviti veći naglasak na rad skrbi i adekvatno vrednovati profesije koje su se tijekom krize pokazale ključnima. Radnici iz destruktivnih industrija trebaju proći obuku za nove tipove poslova koji su regenerativni i čistiji, čime se osigurava pravedna tranzicija. Moramo smanjiti radno vrijeme i uvesti sheme za podjelu rada.

3) Organizirati društvo oko pružanja nužnih dobara i usluga. Iako trebamo smanjiti rasipnu potrošnju i putovanja, osnovne ljudske potrebe poput prava na hranu, smještaj i obrazovanje moraju se osigurati za sve putem univerzalnih osnovnih usluga ili programa univerzalnog osnovnog dohotka. Nadalje, minimalni i maksimalni prihodi moraju se demokratski definirati i uvesti.

4) Demokratizirati društvo. To znači omogućiti svim ljudima da sudjeluju u odlukama koje utječu na njihov život. Preciznije, znači više participacije marginaliziranih grupa, kao i uključivanje feminističkih principa u politiku i ekonomski sustav. Moć globalnih korporacija i financijskog sektora moraju se drastično smanjiti demokratskim vlasništvom i nadzorom. Sektori koji se odnose na osnovne potrebe poput energije, hrane, stanovanja, zdravlja i obrazovanja trebaju biti dekomodificirani i definacijalizirani. Treba poticati gospodarske aktivnosti temeljene na suradnji, poput radničkih zadruga.

5) Temeljiti političke i ekonomske sustave na načelu solidarnosti. Redistribucija i pravda – transnacionalna, intersekcionalna i međugeneracijska – moraju biti temelj za pomirenje sadašnjih i budućih generacija, društvenih skupina unutar zemalja te zemalja globalnog juga i sjevera. Globalni sjever pogotovo mora okončati trenutne oblike iskorištavanja i platiti reparacije za prošle. Klimatska pravda mora biti princip koji vodi brzu društveno-ekološku transformaciju.

Dok god imamo ekonomski sustav koji ovisi o rastu, recesija će biti pogubna. Ono što svijetu treba umjesto toga je odrast – planirano ali prilagodljivo, održivo i pravedno smanjivanje ekonomije koje vodi u budućnost u kojoj s manje možemo živjeti bolje. Trenutna je kriza za mnoge brutalna i najteže pogađa najugroženije, ali daje nam i priliku za razmišljanje i promišljanje. Može nas natjerati da shvatimo što je zaista važno i ukazala je na bezbrojne potencijale na kojima treba graditi. Odast, kao pokret i koncept, razmišlja o tim pitanjima već više od desetljeća i nudi dosljedan okvir za ponovno promišljanje društva na temelju drugih vrijednosti, kao što su održivost, solidarnost, pravednost, konvijalnost, direktna demokracija i uživanje u životu.

Pridružite nam se u ovim raspravama i podijelite svoje ideje na Degrowth Vienna 2020 i Globalnom danu odrasta – da zajedno kreiramo namjerno i oslobađajuće napuštanje naše ovisnosti o rastu!

Solidarno,

Radna grupa za otvoreno pismo: Nathan Barlow, Ekaterina Chertkovskaya, Manuel Grebenjak, Vincent Liegey, François Schneider, Tone Smith, Sam Bliss, Constanza Hepp, Max Hollweg, Christian Kerschner, Andro Rilović, Pierre Smith Khanna

Sve potpisnike i potpisnice možete pronaći ovdje

Više od 100 organizacija poručilo Vladi RH i EU: Oporavak za pravednije, solidarnije i održivije društvo!

Više od 100 nevladinih organizacija i 7 mreža diljem Europe poručilo je pismom na današnji 50. Dan planeta Zemlje: Ne želimo povratak na staro, već oporavak od pandemije koji će dovesti do pravednijeg, solidarnijeg i održivijeg društva.

Organizacije iz oko 25 europskih zemalja zahtijevaju hitnu akciju vlada svih članica EU kako bi se donijele ambicioznije mjere za borbu protiv pandemije koronavirusa koje neće dovesti do još većeg jaza, već omogućiti pravedno, solidarno i održivo društveno uređenje u novoj post-korona stvarnosti. Također, pozivaju Vladu RH, kao zemlju koja trenutno predsjeda Vijećem Europske unije, da povede ovaj proces.

Mi, niže navedene organizacije civilnog društva iz cijele Europe, zahtijevamo hitnu akciju vlada svih članica EU te odlučno vodstvo Vlade RH, kao zemlje koja trenutno predsjeda Vijećem Europske unije, u svrhu donošenja ambicioznih mjera za borbu protiv zaraze koronavirusom i za pravedno društveno uređenje u novoj post-korona stvarnosti. Od vlada država članica EU, a posebno hrvatske vlade, zahtijevamo:

1. Zajednički odgovor Europske unije za suzbijanje zaraze koronavirusom COVID19 razvojem europskog fonda solidarnosti koji bi bio namijenjen i zemljama tzv. Globalnog juga;

2. Napuštanje kriterija iz Maastrichta i oštrih mjera štednje;

3. Odgovor na gospodarsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa kroz Europski zeleni plan utemeljen na zaustavljanju neograničenog rasta i pravednoj redistribuciji bogatstva.

Globalna pandemija ovakvih razmjera je stogodišnji događaj zbog izvanrednog utjecaja i posljedica na cjelokupni društveni, politički i ekonomski život svih na svijetu. Uobičajena pravila poslovanja i tržišno natjecanje potrebno je redefinirati u svrhu održanja života i vitalnih funkcija društva. Europska unija mora mobilizirati financijska sredstava i znanje privatnih te javnih poslovnih subjekata svih svojih članica kako bi se osigurala zadovoljavajuća proizvodnja medicinske opreme potrebne za borbu s pandemijom. Postizanje dogovora među državama članicama bit će moguće jedino ako se pristane da mobilizacija proizvodnih kapaciteta bude angažirana na neprofitnoj osnovi, samo uz pokrivanje proizvodnih troškova. U odgovoru na ovu globalnu krizu Europska unija ne smije zaboraviti niti tzv. Globalni jug i zemlje u razvoju. Tražimo razvijanje fonda solidarnosti na razini Europske unije u svrhu financiranja zajedničkog odgovora na širenje zaraze koronavirusom, a koji bi bio namijenjen i zemljama Globalnog juga i zemljama u razvoju, ne samo zemljama pristupnicama EU.

Povjerenje u znanost pokazalo se kao ključno u adresiranju ove krize. Ono ne smije biti narušeno instrumentaliziranjem u političke svrhe. Najveća opasnost od toga prijeti u korištenju zdravstvene krize za nametanje nesrazmjernih ograničenja ljudskih prava. Posebno su sporna vremenski neodređena ograničenja i ona donesena mimo demokratskih procedura i običaja.

Pogođenost cijelih društava ovom krizom jasnije nego ikad ukazala nam je na važnost javnog sektora. Bez usluga javnog sektora, a što uključuje i zdravstvo, bilo bi nemoguće pružiti pomoć svima kojima je ona potrebna. Istovremeno, usluge javnog sektora omogućavaju funkcioniranje svakodnevnog života u uvjetima socijalne izolacije. Zemlje sa slabijim javnim sektorom u pravilu su bile i lošije u odgovoru na pandemiju te posljedično trpe i teže posljedice.

U ovoj kriznoj situaciji, pozivi za državnom intervencijom dolaze sa svih strana, čak i od aktera koji inače zagovaraju minimalnu državu. Države moraju intervenirati ne samo da bi spriječile kolaps svojih gospodarskih sustava, već i da bi očuvale i ojačale svoj javni sektor. Javni sektor nemoguće je izgraditi kada kriza nastupi, a zbog prirode pandemija, očekujemo duži otklon od uobičajenog stanja. Vrlo je moguće da će širenje zaraze popuštati i ponovno se pojavljivati u valovima kroz duže razdoblje, a društva se moraju pripremiti na funkcioniranje u toj novoj stvarnosti. Postojeći okvir kriterija iz Maastrichta, prije svega o ograničenju državnog deficita i javnog duga te politike rezanja, onemogućuje tu prilagodbu. Ove kriterije potrebno je iznova dogovoriti. Kako bi pokazala inicijativu i shvaćanje ozbiljnosti trenutka, Hrvatska mora, kao predsjedavajuća zemlja, hitno započeti ove pregovore.

Politički odgovor na ovu krizu treba biti prilagodba novim uvjetima funkcioniranja društava uz adekvatnu pomoć onima koji su ovom krizom najpogođeniji – nezaposlenima, radnicima, beskućnicima, izbjeglicama i drugim migrantima, ženama, obrtnicima i mikropoduzetnicima koji, za razliku od velikih poduzetnika, nemaju značajnu poslovnu imovinu koju mogu i trebaju uposliti za prevladavanje ove krize.

Europski zeleni plan jedan je od primjerenih okvira za taj politički odgovor. On ne smije biti napušten pod pritiskom privatnog sektora da nadoknadi profit propušten blokadom uslijed zdravstvene krize. Mnogi spontani i pozitivni odgovori na blokadu uzrokovanu zdravstvenom krizom – poput lokalne proizvodnje hrane, digitalizacije poslovanja i komuniciranja, smanjenja konzumerizma, jačanja solidarnosti i suradnje kroz oslanjanje na javni sektor – kroz Europski se zeleni plan trebaju zadržati i unaprijediti. Od posljedica ove krize treba spašavati radnice i radnike, a ne poslovne modele koji održavaju status quo i time produbljuju krizu.

Lekcije o eksponencijalnom rastu mnogi su se na bolan način prisjetili na primjeru porasta broja oboljelih. Pritisak koji eksponencijalno povećanje oboljelih vrši na naš zdravstveni sustav usporediv je s pritiskom koji rast naših gospodarstava vrši na planet Zemlju i njene resurse. Izlaz iz krize treba biti utemeljen na napuštanju slijepe privrženosti ekonomskom rastu te hitnoj redistribuciji postojećih dobara u planetarnim ograničenjima. U protivnom riskiramo sve češće scenarije blokade poput ovog uzrokovanog korona virusom, ali uslijed posljedica okolišne krize.

Europski zeleni plan prilika je za tzv. “zeleni oporavak” europskog gospodarstva. Moramo se oduprijeti pritisku industrije fosilnih goriva, multinacionalnih tvrtki i raznih privatnih interesa da se javni novac koristi za njihovo spašavanje. Europski zeleni plan stoga mora biti ambiciozniji i utemeljen na društvenoj pravdi, jačanju javne infrastrukture, preraspodjeli bogatstva progresivnim oporezivanjem i solidarnosti. Donošenje mjera i politika u sklopu Europskog zelenog plana nikako ne smije stati ili biti usporeno zbog trenutne zdravstvene krize, jer klimatska kriza nije nestala, te se oporavak od pandemije mora događati istovremeno s ublažavanjem klimatske krize.

 

*ORGANIZACIJE/INICIJATIVE

HRVATSKA:

1. Zelena akcija

2. Centar za mirovne studije

3. Institut za političku ekologiju

4. CROSOL

5. Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava

6. Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

7. Gong

8. DOOR

9. Udruga Hyla

10. Udruga Žmergo

11. Udruga Kinookus

12. Udruga IKS – Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota

13. Brodsko ekološko društvo-BED

14. Građanska inicijativa STOP NASILJU Šibenik

15. Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

16. Zelena Istra

17. KURZIV – Platforma za pitanja kulture, medija i društva

18. ODRAZ – Održivi razvoj zajednice

19. Društvo Marjan

20. Zagreb Pride

21. Domine – organizacija za promicanje ženskih prava

22. Udruga “Sindikat biciklista”

23. Ekološka udruga “Zeleni Zagreb pod Slemenom”

24. Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode

25. Udruga “Eko-Zadar”

26. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

27. feministički kolektiv fAKTIV

28. Terra Hub

29. Nonprofit civic initiative NAŠ Jadran

30. Pravo na grad/Right to the city

31. Centar za zdravo odrastanje

32. Kurziv – Platform for Matters of Culture, Media and Society

33. DEŠA Dubrovnik

34. Greenpeace u Hrvatskoj

35. Srđ je naš

36. Kuća ljudskih prava Zagreb

37. Socijalni rub: zanimljive neispričane priče (SF:ius)

38. Multimedijalni institute

39. Forum za slobodu odgoja

40. Centar za kazalište potlačenih POKAZ

41. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu

42. CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

43. Romska organizacija mladih Hrvatske

44. Razvojna organizacija zaštite potrošača

45. Varaždinski potrošač

46. B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran

47. Inicijativa Dobrodošli / Welcome Initiative

48. Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska

49. Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju – BRID

50. Savez udruga Klubtura

51. Operacija Grad

 

DRUGE ZEMLJE:

52. Green Home (Crna Gora)

53. Friends of the Earth Sweden/Jordens Vänner

54. Environmental association Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria

55. Oikos – Think Tank for Social-Ecological Change (Belgija)

56. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC (Slovenija)

57. Platform for theory and practice of commons – Zajedničko (Srbija)

58. Friends of the Earth Cyprus

59. Transnational Institute (Nizozemska)

60. Institute for Urban Politics (Srbija)

61. Attac Austria

62. International Karl Polanyi Society (IKPS) – Austrija

63. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

64. Amigos de la Tierra (Španjolska)

65. Društvo EnaBanda/ EnaBanda Association

66. The Greens Movement of Georgia

67. Association for Culture and Art CRVENA (BiH)

68. Centar za životnu sredinu/Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina

69. Cargonomia, Degrowth research and experimentation Center

70. Zero Waste Latvija

71. GLOBAL 2000 (Austrija)

72. The Green New Deal for Europe (Njemačka)

73. Cambiamo Messina dal Basso (Italija)

74. VšĮ Žiedinė ekonomika

75. Focus Association for Sustainable Development (Slovenija)

76. National Society of Conservationists – Friends of the Earth Hungary

77. ZEMOS98 (Španjolska)

78. Kulturno društvo Gmajna (Slovenija)

79. Arnika (Češka Republika)

80. LATRA (Grčka)

81. Ekologi brez meja (Slovenija)

82. IPoP – Institute for Spatial Policies (Slovenija)

83. Green Liberty (Latvija)

84. Zukunftsforum Germany

85. Not Here, Not Anywhere Ireland

86. EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo (Slovenija)

87. Friends of nature EKO ELEMENT (BiH)

88. ORIO GRID FOR LEADERSHIP AND AUTHORITY (Bugarska)

89. A 11 – Initiative for Economic and Social Rights (Srbija)

90. Centar za održivi razvoj i ekologiju CORIE (BiH)

91. Friends of the Earth Ireland

92. Friends of the Earth Scotland

93. Ne davimo Beograd / Don’t čet Belgrade drown (Srbija)

94. NOAH – Friends of the Earth Denmark

95. Green team Novi Grad (B&H)

96. Debt Observatory in Globalisation (ODG) – Španjolska

97. Centar za ekologiju i energiju (BiH)

98. Environmental center for Development Education and Networking (Albanija)

99. “An eye for environment” Network (Albanija)

100. Ecologistas en Acción (Španjolska)

101. Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

102. Amis de la Terre Belgique

103. Mouvement Ecologique, FoE Luxembourg

104. Institute for Environmental Policy (Albanija)

**MREŽE

105. Mreža mladih Hrvatske

106. European Network Against Racism (ENAR)

107. SOLIDAR

108. SOLIDAR Foundation

109. International Pollutants Elimination Network (IPEN=

110. Friends of the Earth Europe

111. Young Friends of the Earth Europe

Poziv za prijave: IPE Junior Research Fellowship 2020.!

Sa zadovoljstvom otvaramo prijave za IPE-ov Junior Research Fellowship za 2020.!

U 2020. ćemo na plaćeni fellowship u trajanju od šest mjeseci primiti jednu mladu istraživačicu ili istraživača. Rad na fellowshipu bit će povezan s IPE-ovim projektom “SUPER DONUT: Sustainability on the periphery – distilling numbers for tomorrow”. Rok za prijave je 20. siječanj 2020. Pišite na fellowship@ipe.hr.

Poziv za prijave sa svim potrebnim informacijama možete pronaći OVDJE.

Program zimskog seminara Zelene Akademije

U petak 8.11. počinje treći zimski seminar Zelene akademije, u suradnji s Green European Foundationom, Open Society Initiative for Europe i Heinrich Böll Stiftungom.

Program možete vidjeti ovdje.

Poziv za sudjelovanje na zimskom seminaru Zelene akademije!

Od 8. do 10. studenog na Plitvicama ćemo održati treći zimski seminar Zelene akademije, u suradnji s Green European Foundationom, Open Society Initiative for Europe i Heinrich Böll Stiftungom.

Seminar će se dubinski posvetiti pitanjima oko Green New Deala i odrastničkih koncepata i praksi u kontekstu klimatske krize.

Više o seminaru i sve o prijavi saznajte ovdje.

Europi treba pakt o održivosti i dobrobiti

Ulicama Europe i šire odjekuje poziv “promjena sustava, a ne klimatske promjene”. Kad se klimatska aktivistica Greta Thunberg sastala s predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom, poručila mu je da razgovara sa stručnjacima. No što bi stručnjaci trebali reći?

Mi, stručnjaci za promjenu sustava iz akademske zajednice, civilnog društva i gradskih uprava, imamo neke odgovore. Prošle jeseni skupina od 238 znanstvenika i znanstvenica i 90.000 građanki i građana zatražila je kraj europske ovisnosti o rastu, a na konferenciji Rast u tranziciji u Beču to smo i konkretizirali. Gledamo dalje od povećanja BDP-a, prema pozitivnom planu za gospodarstvo odrasta.

Naše tri ključne točke o tome KAKO započeti tranziciju prema društvu koje prosperira unutar granica planetarne stabilnosti predlažu kreatorima i kreatoricama javnih politika na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i općinskoj razini kako se suočiti sa sve gorom trostrukom krizom klimatskih promjena, masovnog izumiranja i nejednakosti.

Budimo iskreni: ni Pariški sporazum ni Aichi ciljevi ni trenutni porezni režimi nisu se u stanju nositi s tim egzistencijalnim prijetnjama. Kao što je skupina znanstvenica i znanstvenika upravo napisala u časopisu Science: “Trenutne mjere za zaštitu klime i biosfere bolno su neadekvatne”.

Dubinske promjene nisu samo potrebne, već i željene. Nedavna i masovna anketa provedena diljem Europe pokazala je da većina Europljana i Europljanki sada smatra da bi okoliš trebao biti prioritet čak i pod cijenu rasta.

Postoji široki sporazum o trima glavnim sustavnim promjenama. Ova tri poteza ne isključuju druga rješenja, ali svi su hitni, mogući, potrebni, željeni i korjeniti. Zahtijevaju vizionarski način razmišljanja i poduzetan stav. Zahtijevaju odmak od inkrementalnog načina razmišljanja koji nas je doveo do ove krizne točke.

1) Zbacimo kralja BDP, okrunimo kraljicu DOBROBIT

Ljudi žele uspijevati u živom svijetu. Politike koje brinu za rast BDP-a često žrtvuju ljude i planetu, dok politike usmjerene prema dobrobiti pomažu da se oporavimo.

Prosperitet bez rasta je moguć. Rast kroz prekomjerno iskorištavanje resursa, sigurnosne prečice i zagađenje dovodi i ljude i planetu do izgaranja. Primjeri od Butana do Novog Zelanda i Barcelone pokazuju da je stavljanje socijalnog i ekološkog napretka ispred BDP-a uspješno.

Zahtjevi od Europske komisije:

 • Pakt o stabilnosti i rastu pretvoriti u Pakt o održivosti i dobrobiti.
 • Promjena s „Poslovi, rast i ulaganja“ na „Dobrobit, radna mjesta i održivost“
 • Uspostaviti Generalni direktorat za dobrobit i buduće generacije na čelu s prvim potpredsjednikom

Zahtjevi od zemalja, regija i općina:

 • Stvoriti portfelj za dobrobit i buduće generacije u središtu upravljanja

2) Od POREZNIH RAJEVA za nekolicinu do REDISTRIBUCIJE za mnoge

Više oporezivati bogatstvo a manje rad. Progresivno oporezivati zagađenje i prestati ga subvencionirati.

U dva poslijeratna desetljeća stope poreza na najviše dohotke u SAD-u i Velikoj Britaniji bile su +-90%, a sada su (znatno) niže od 50%. Većina zemalja EU ih je slijedila, puštajući bogate na miru. Kao rezultat toga, nejednakost se stalno povećava, a sve jači osjećaj (porezne) nepravde prelijeva se u društvene nemire i populizam. Prosvjedi žutih prsluka u Francuskoj pokazali su da se zagađenje ne može oporezivati ​​bez poštenog poreznog sustava. Subvencije koje podupiru zagađenje i pretjerano iskorištavanje resursa moraju se odmah ukinuti, a porezi na zagađenje/ugljik moraju se koristiti za promicanje dobrobiti najsiromašnijih.

Zahtjevi:

 • Postaviti najviše stope poreza na dohodak iznad 80% za redistribuciju obiteljima s niskim i srednjim primanjima.
 • Oporezivati zračni prijevoz radi redistribucije na bolji i niskobudžetni javni prijevoz.
 • Uvesti progresivne poreze na ugljik i prirodne izvore na njihovom izvoru i u redistribuciji.
 • Osigurati porezne poticaje za upotrebu recikliranih materijala.

3) UČINKOVITI proizvodi su dobri, ODRŽIVA rješenja su odlična

Povećanje učinkovitosti je važno, ali tek je početak rješenja

Društvena i kulturna isključenost mogu poništiti efekte povećanja učinkovitosti. Ne trebamo prodati više proizvoda, trebamo održiva rješenja koja su dugotrajna. Neke tvrtke već prodaju uslugu rasvjete umjesto žarulja kao proizvoda, s ciljem usmjeravanja poticaja u transformaciju tog proizvoda iz planirane zastarjelosti u dugotrajno rješenje. Zero waste strategija u Barceloni uključuje napredne odvojene sustave za prikupljanje otpada s pametnim spremnicima za otpad kako bi se identificirali korisnici i smanjio nesortirani otpad te potaknulo izdvajanje biootpada. Ta je strategija mnogo konkretnija od podizanja svijesti, prevencije i poticanja ponovne uporabe.

Zahtjevi:

 • Podržati razvoj boljih poslovnih modela kao što je uslužno-proizvodna ekonomija.
 • Implementirati zero waste strategiju na svim razinama upravljanja slijedeći hijerarhiju upravljanja otpadom u operacijama i EPR shemama.
 • Smanjiti PDV na radno intenzivne usluge kao što su popravci.
 • Prijeći s politike učinkovitosti na politiku dostatnosti kako bi održivi životni stil postao norma.

 

Prvih šest potpisnica i potpisnika sastavilo je ovo pismo. Svi potpisnici i potpisnice dolaze iz akademske zajednice, civilnog društva i gradskih vlasti

Nick Meynen, Policy Officer Environmental and Economic justice, European Environmental Bureau

Maria Langsenlehner, Project Associate, EU-Umweltbüro

Kate Raworth, Author of Doughnut Economics

Patrick ten Brink, EU Policy Director, European Environmental Bureau

Toni Ribas Bravo, Ecology Group Coordinator, Barcelona en Comú

Halliki Kreinin, Research Assistant, Institute for Ecological Economics, Vienna University of Economics and Business

Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Zagreb, Croatia

Dr.sc. Jelena Puđak, Institute of social sciencies Ivo Pilar, Zagreb, Croatia

Andro Rilović, Research Assistant, Institute for Political Ecology, Zagreb, Croatia

Tomislav Medak, PhD Candidate, University of Coventry, UK

Dr Marija Brajdić Vuković, University of Zagreb, Croatia

Dr Karin Doolan, University of Zadar, Croatia

Jere Kuzmanić, Assistant, Department of Urban Planning, , Faculty of Civil Engineering, Architecture, Geodesy, University of Split, Croatia

Dr. Drago Župarić-Iljić, Assistant Professor, University of Zagreb

Dr Jason Hickel, Anthropologist, University of London

Dr Katherine Trebeck, Policy & Knowledge Lead, Wellbeing Economy Alliance

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Federico Demaria, Ecological Economist, Autonomous University of Barcelona

Dr Dan O’Neill, Associate Professor in Ecological Economics, University of Leeds

Dr. Marta Conde, President Research & Degowth, Researcher Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Dr. Claudio Cattaneo Senior Researcher, Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno Czech Republic

Riccardo Mastini, PhD Candidate in Ecological Economics and Political Ecology, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Dr. Christian Kerschner, Assistant Professor Modul University Vienna, AT and Masaryk University Brno CZ

Dr Giorgos Kallis, ICREA Professor, Ecological Economist, Autonomous University of Barcelona

Dr Petter Næss, Professor of Planning in Urban Regions, Norwegian University of Life Sciences

John Barry, Professor of Green Political Economy Queen’s University Belfast

Prof. Dr. Maja Göpel, Political Economist and System Innovation scholar, University of Leuphana

Dr. Christoph Gran, Senior Economist, ZOE. Institute for Future-Fit Economies

Jonathan Barth, Economist, ZOE. Institute for Future-Fit Economies;

Prof. Dr. Hermann Ott, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr. Friedrich Hinterberger, SERI Sustainable Europe Research Institute and University of Applied Arts Vienna

Kate Soper, Emeritus Professor of Philosophy, London Metropolitan University

Prof. Jean Gadrey, Economist, University of Lille, France

Prof. Kate Pickett, Epidemiologist and University Champion for Justice & Equality, University of York

Vincent Liegey, co-author of A Degrowth Project, engineer, consultant and interdisciplinary researcher, France / Hungary.

Dr. Miklós Antal, Ecological Economist, University of Leeds

Dr. Stefania Barca, senior researcher, Center for Social Studies – University of Coimbra

Dr. Andreas Novy, associate professor, Vienna University of Economics and Business

Mauro gallegati, prof economics, univ politecnica marche, ancona

Dr. Alexandra Köves, ecological economist, Corvinus University of Budapest, Hungary

Prof. Frank Moulaert, KU Leuven, Belgium

Julien-François Gerber, Assist. Prof. in Environment and Development, International Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands

Elgars Felcis, sustainability scientist, University of Latvia and chairman of Latvian Permaculture association

Dr. Janis Brizga, NGO Green Liberty, Latvia

Prof. Tor A. Benjaminsen, human geographer, Norwegian University of Life Sciences

Dr. Nadia Johanisova, Assistant Professor, Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr. Mihnea Tanasescu, Research Fellow in Political Ecology, Research Foundation Flanders (FWO) at the Free University of Brussels (VUB)

Dr Eeva Houtbeckers, postdoctoral researcher, Aalto University, Finland

Fabricio Bonilla, Happiness Economics Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona

Dr Paul Ariès, authors of Degrowth or barbarity, director of the International “Observatoire de la Gratuité” (OIG), France

Dr Ivo Ponocny, Full Professor at MODUL University Vienna, Austria

Timothée Parrique, PhD Candidate in Political Economy. University of Clermont Auvergne (CERDI) and Stockholm University (SRC)

Dr. Matthias Schmelzer, researcher at Friedrich-Schiller University Jena and at Konzeptwerk Neue Ökonomie

Dr. Dennis Eversberg, Junior research group leader, Friedrich Schiller University, Jena, Germany

Jan Blažek, Doctoral student in Environmental Humanities, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr. Alevgul Sorman, Ikerbasque Research Fellow, Basque Centre for Climate Change (BC3)

Lilian Pungas, Research Assistant and PhD candidate, Friedrich Schiller University, Jena, Germany

Dr. Barry McMullin, Full Professor, Faculty of Engineering and Computing, Dublin City University, Ireland

Dr. Melanie Pichler, senior researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Dr. Manuel González de Molina, Professor. Agroecosystems History Lab, Seville, Spain

Prof. Brent Bleys, Ecological Economist, Ghent University, Belgium

Christian Dorninger, PhD-candidate, Leuphana University of Lüneburg, Germany, and Konrad-Lorenz-Institute Klosterneuburg, Austria

Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Dr François Briens, Researcher in socio-ecological economy and prospective studies, France

Dr. Martin Fritz, Researcher at Friedrich-Schiller University Jena, Germany

Dr. Vivian Price, Professor, Interdisciplinary Studies, Coordinator, Labor Studies, California State University, Dominguez Hils, California, USA

Dr Max Koch, Professor in Social Policy, Lund University, Sweden.

Logan Strenchock, Environmental and Sustainability Officer, Central European University, Budapest, Hungary

Prof. Matteo Villa, Associate Professor in Economic Sociology, University of Pisa

Ernest Aigner, PhD candidate, Vienna University of Economics and Business

Orsolya Lazányi, PhD candidate in ecological economics, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr. Erik Gomez-Baggethun, Professor in Environmental Governance, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norway

Dr. Laura Horn, Associate Professor in Global Political Economy, Roskilde University, Denmark

Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Jacques Grinevald, Emeritus Professor, Graduate Institute of Development Studies (GIDS), Geneva

Dr Thomas Smith, Postdoctoral Researcher in Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Inge Røpke, Professor of Ecological Economics, Aalborg University, Denmark

Lucie Sovová, PhD candidate at the Department of Environmental Studies, Masaryk University, Brno, Czech Republic and Rural Sociology group, Wageningen University, the Netherlands

Dr. Hervé Corvellec, Professor of Management, Lund University, Sweden

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Moira Nelson, Associate Professor, Lund University, Sweden

Dr György Pataki, Associate Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Alexander Paulsson, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Timothée Duverger, Associate Professor, Sciences Po Bordeaux, France

Prof. Francesco Gonella, Ca’ Foscari University of Venice, Italy

Dr Christos Zografos, Universitat Pompeu Fabra, Spain

Dr Fabrice Flipo, Institut Mines-Télécom BS, France

François Jarrige, Historian, University of Burgundy, France

Dr Tuula Helne, Senior researcher, Kela (The Social Insurance Institution of Finland), Helsinki

Dr Anna Heikkinen, Senior Research Fellow, Tampere University, Finland

Prof. Dr. Aram Ziai, Political scientist, University of Kassel, Germany

Dr Jens Friis Lund, professor of Political Ecology, University of Copenhagen

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, assistant professor, Roskilde University

Edina Vadovics, Research director, GreenDependent Institute, Hungary

Olivier Malay, Researcher in economics, University of Louvain, Belgium

Dr Fausto Gusmeroli – Università degli Studi di Milano, Italy

Dr Ray Cunningham, Green House Think Tank, UK

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Lidija Živčič, Expert, Focus Association for Sustainable Development, Slovenia

Dr Janne I. Hukkinen, Professor of Environmental Policy, University of Helsinki, Finland

Dr Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto University, Finland

Dr Lassi Linnanen, Professor of Environmental Management, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland

Piotr Barczak, Polish Zero Waste Association, Institute for Circular Economy, European Environmental Bureau, Poland

Philipp von Gehren, Researcher, Austrian Agency for Health & Food Safety

Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer in Management, University of Helsinki, Finland; Adjunct Professor of Sustainability and Organizations, Aalto University, Helsinki; Visiting Research Fellow, University of Leeds, UK

Dr Toni Ruuska, Postdoctoral Researcher, University of Helsinki, Finland

Ana Poças Ribeiro, PhD Candidate on Sustainable Consumption at Copernicus Institute for Sustainable Development, Utrecht University

Kristoffer Wilén, Doctoral student, Hanken School of Economics, Finland

Dr. Jean-Louis Aillon, M.D., Phd Candidate in Anthropology and Psychology (Università di Genova, Italy)

Dr. Tuuli Hirvilammi, Postdoctoral Researcher, University of Jyväskylä, Finland

Prof. Dr. Ernst Worrell, Professor Energy & Resources, Utrecht University, The Netherlands

Dr Anne Chapman, Co-chair, Green House Think Tank, UK

Nigel Cohen, Economist, Inclusivity Project, UK

Dr Andrew Mearman, Associate Professor of Economics, University of Leeds, UK; and Green House Think Tank.

Sigrid Stagl, Professor of Environmental Economics & Policy, WU – Vienna University of Economics, Inst Ecol Econ, Austria

Jennifer Hinton, Researcher,, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Madis Vasser, Board member, NGO Estonian Green Movement, Estonia

Dr Miłosława Stępień, independent researcher, Poland

Prof.Bożena Ryszawska, Wroclaw University of Economics, Poland

Marcin Popkiewicz, physycist, Warsaw University, Poland. Author of ‘World at the Crossroads’, ‘Energy Revolution. But why?’ and ’Climate Science’

Jakub Rok, PhD candidate in economics, University of Warsaw, Poland

Dr Weronika Parfianowicz, Institute of Polish Culture, University of Warsaw, Poland

Dr Łukasz Drozda, Institute of Social Prevention and Resocialisation, University of Warsaw, Poland

Dr Maciej Kassner, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Dr Andrzej Tarłowski, Faculty of Psychology, University of Economics and Humanities in Warsaw, Poland

Dr Michał Czepkiewicz, Post-Doc researcher, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Iceland

Dr Maciej Grodzicki, Institute of Economics, Finance and Management, Jagiellonian University in Kraków, Poland

Angelina Kussy, Predoctoral Researcher, Dep. of Social and Cultural Anthropology, Autonomous University of Barcelona

Prof. Piotr Skubała, soil ecologist, University of Silesia, Faculty of Biology and Environmental Protection, Poland

Dr hab. Wiktor Kotowski, wetland ecologist, Professor at University of Warsaw, Faculty of Biology, Poland

Dr Zofia Prokop, evolutionary ecologist, Jagiellonian University, Faculty of Biology, Poland

Dr hab. Łukasz Michalczyk, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Eliza Kondzior, PhD student in Biology, Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Barbara Pietrzak, ecologist, assistant professor, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Dr. Kasia Piwosz, aquatic microbial ecologist, Scientist, Institute of Microbiology Czech Academy of Sciences,

Dr. Anna Urbanowicz, molecular biologist, Polish Academy of Sciences, Institute of Bioorganic Chemistry, Poland

Mateusz Leźnicki, researcher in Philosophy of Law, PhD candidate, Polish Academy of Sciences, Institute of Legal Studies, Poland

Dr. Piotr Zieliński, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr. Piotr Bentkowski, Inserm / Sorbonne Université, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique,

Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski Forest Research Institute, Warsaw, Poland

Dr hab. Agnieszka Pajdak-Stós, aquatic microbial ecologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr hab Paweł Koperski, hydrobiologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Prof dr hab. Jan Marcin Węsławski, marine ecologist, Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences, Poland

Dr hab. Anna Muszewska, biologist, Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Barbara Stępień, postdoctoral researcher, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,

Jakub Kronenberg, Social-Ecological Systems Analysis Lab at University of Lodz, and the Sendzimir Foundation, Poland

Paweł Koteja, biologist, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Michał Pałasz, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Mateusz Płóciennik, assistant professor (ecology, palaeoclimatology), Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Łódź, Poland

Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor, ecologist and ecophysiologist, Institute of Biology, University of Białystok, Poland

Dr Ernst von Kimakowitz, Direktor, Humanistic Management Center; Humanistic Management Network, Switzerland

Dr hab. Karol Zub, Associate Professor, Mammal Research Institute PAS, Białowieża, Poland

Igor Siedlecki, biologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Dr Joanna Tusznio, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Dr hab. Łukasz Kaczmarek, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Łukasz Berlik, independent researcher, Natural Society of Opole Voivodeship, Poland

Dr Beata Czyż, ecologist, University of Wrocław, Poland

Dr hab. Maria Niklińska, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Anna Gromada, Social and Economic Policy Advisor, the Kalecki Foundation, the UN and the Polish Academy of Sciences, Poland

Jacek M. Szymura, biologist, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Poland

Anna Hauler, PhD candidate, hydrobiologist, Faculty of Biology, University of Warsaw, Poland

Dr Maria J. Golab, ecologist, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Poland

Paulina Kramarz, evolutionary ecologist, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Alek Rachwald, forest ecologist, Forest Ecology Department, Forest Research Institute, Raszyn, Poland

Elisa Plazio, PhD student in Ecology, Faculty of Biology, Institute of Environmental Sciences, Krakow, Poland

Dr Justyna Kierat, melittologist and evolutionary biologist, independent environmental educator, Krakow, Poland

Dr hab. Krzysztof Pabis, marine ecologist, entomologist, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, Łódź, Poland

Bogusław Pawłowski, prof., biological anthropologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Dr Jerzy Parusel, Upper Silesian Nature Heritage Centre, Katowice, Poland

Dr Aleksandra Walczyńska, evolutionary biologist, Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Poland

Prof. dr Andrzej Dyrcz, University of Wroclaw, Poland

Kamil Bartoń, ecologist, Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Poland

Assoc. Prof. Tymon Zieliński, Institute of Oceanology PAN, Poland

Jan Sowa, Ph.D., member of Committee of Cultural Studies, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr hab. Władysław Polcyn, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Michał Grabowski, Faculty of Biology & Environmental Protection, University of Lodz, Poland

Dr Rafał Ruta, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Prof. Wiesław Babik, biologist, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, biologist, University of Warsaw, Poland

Prof. Jukka Heinonen, University of Iceland

Dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK, Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University, Poland

Prof. Michal Woyciechowski, evolutionary biologist, Faculty of Biology, Jagiellonian University, Poland

Dr hab. Sławomir Mitrus, Institute of Biology, University of Opole, Poland

Dr Mateusz Iskrzyński, physicist (postdoc), International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr hab. eng. Marcin Kadej, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Dr. Adam Ostolski, sociologist, Institute of Sociology, University of Warsaw, Poland

Marta Połeć, Institute of Culture, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Dr Bartłomiej Gołdyn, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland.

Dr Zygmunt Dajdok, biologist, Faculty of Biological Sciences, University of Wrocław, Poland

Kornelia Sobczak, PhD Candidate, Institute of Polish Culture, University of Warsaw, Poland

Prof. dr. Dariusz Tarnawski, Institute of Environmental Biology, Faculty of Biological Sciences, University of Wroclaw, Poland

prof. dr hab. Monika Kostera, Jagiellonian University and Södertörn University, Poland

Dr. Romina Martin, Stockholm Resilience Centre, Sweden

Dr. Krzysztof Kujawa, Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poland

Dr Ryszard Kulik, Workshop for All Beings, Poland

Prof. dr hab. Edward Gwóźdź, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Hanna Kmita, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznan Poland

Dr Sarah Cornell, associate professor, sustainability sciences, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Helena Norberg-Hodge, author of Ancient Futures, co-director of The Economics of Happiness, founder and director of Local Futures,

Anja Lyngbaek, Associate Programmes Director, Local Futures, Denmark

Edward Langham, Research Fellow, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Julian Jones, Distinguished Fellow, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Richard Hellen, Director, Schumacher Institute for Sustainable Systems, Bristol, UK

Dr Martin Oetting, Managing Director, Omnipolis Media, Berlin, Germany

Dr Luca Coscieme, Research Fellow, Trinity College, University of Dublin, Dublin, Ireland

Dr. Ingo Fetzer, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Dr. Arthur Perrotton, Stockholm Resilience Center, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Dr. Bengi Akbulut, Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, Montréal, Canada

Dr Tim Daw, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Dr. Ivan Murray, Ecological Economic Geographer, University of the Balearic Islands

Prof. Dr Susana Paixao, Environmental Health Specialist, Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal

Jan Mayrhofer, Policy Officer, European Youth Forum

Predrag Momčilović PhD Candidate and researcher, Platform for theory and practice of commons, Belgrade, Serbia

Sara Fromm, Research & Degrowth, Barcelona, Spain

 

Krafna na KNAP: Ima li dobrog života u budućnosti?

Drugo predavanje u ciklusu Krafna na KNAP u suradnji IPE-a i Centra KNAP održat će se u srijedu 10.4. u 19, a gost predavač bit će Branko Ančić.

Znanost nas skoro pa svakodnevno upozorava o opasnostima klimatskih promjena. Suše, poplave, oluje, manjak hrane, zarazne bolesti, ratovi zbog resursa – scenariji su koje nam znanstvenici obećavaju u budućosti, i to ne dalekoj, već za našeg života. Kakav život možemo očekivati ako nas čeka ekološki i društveni kolaps? Hoćemo li moći biti sretni s manje materijalnih resursa? Ima li dobrog života u budućnosti?

Dr.sc. Branko Ančić, sociolog, znanstveni suradnik i istraživač na Institutu za društvena istraživanja u Zagreb. Njegovi interesi su sociologija religije, sociologija zdravlja i sociologija održivog razvoja. Branko Ančić ujedno je i član Programskog savjeta Zelene akademije.

Predstavljanje knjige “Digitalni odrast i postdigitalna dobra” u Zagrebu!

Knjigu “Digitalni odrast i postdigitalna dobra” Marija Hiberta, u izdanju IPE-a i Multimedijalnog instituta, predstavit ćemo u Zagrebu 19.3. u 19 u Booksi!

Što bi trebala biti zadaća biblioteka i bibliotekara u trenutku kada ukoričene knjige i časopisi prelaze u digitalno, a pristup digitalnim knjigama i časopisima postaje ograničen centraliziranim digitalnim platformama? Kada čitanje, pisanje i spoznavanje postaju metom sve intenzivnije komercijalizacije, zatvaranja i nadzora korisnika upravo posredstvom tehnologija? Kada biblioteke nekritički preuzimaju tehnološka rješenja koja ih ograničavaju u pružanju slobodnog pristupa knjigama i časopisima ravnopravno svim članovima društvene zajednice? Kada njihovi korisnici trebaju upravo kritičku medijsku pismenost da bi se orijentirali u zbilji u kojoj digitalno prožima sve sfere svakodnevice?

O ovim pitanjima razgovarat ćemo povodom izlaska knjige Marija Hiberta “Digitalni odrast i postdigitalna dobra”, koja kroz trostruku prizmu kritičkog bibliotekarstva, disruptivnih medija i takičkog obrazovanja promišlja prakse koje mogu pružiti otpor širenju zatvorenih digitalnih platformi, procesima komodifikacije znanja i slijepoj vjeri u tehnološka rješenja.

U zagrebačkoj promociji diskutirat će Aleksandra Pikić, Boris Bosančić, Petar Jandrić, Mario Hibert i ispred izdavačâ Vedran Horvat i Tomislav Medak.

Održana prva “Krafna na KNAP”!

U četvrtak 7.3. u KNAP-u održano je prvo iz ciklusa predavanja “Krafna na KNAP!” koje IPE organizira u suradnji s Centrom kulture na Peščenici.

Uz krafne za publiku, Mladen Domazet dao je uvod u odrast kao odgovor na klimatske promjene te kratko predstavio “krafnu” – IPE-ov projekt Super Donut – po kojem je ciklus i nazvan.

Sljedeće predavanje održat će se u travnju!

Foto: Ana Miloš

Krafna na KNAP: Odrast ili – ajmo izbjeći klimatski kolaps!

U četvrtak 7. ožujka u 19:00 održat će se prvo eko-predavanje u ciklusu KRAFNA NA KNAP u suradnji IPE-a i Centra KNAP.

Gost predavač dr. Mladen Domazet predstavit će koncept odrasta, koji istovremeno pridonosi ekološkoj održivosti i postizanju društvene pravednosti. Odrast poziva na više demokracije u društvenom životu, na humanost i neposrednost, ali i na pravedniju raspodjelu bogatstva.

Nakon predavanja slijedi razgovor o tome možemo li izbjeći klimatski kolaps i koliko je odrast kao koncept koristan da ostvarimo život u skladu s principima ekološke održivosti i pravedne zajednice.

Degrowth in the Global South & Southeast Europe

U prostoru IPE-a u srijedu 13.2. u 11 sati održat ćemo seminar o odrastu na globalnom jugu i u jugoistočnoj Europi. O europskoj perspektivi govorit će Mladen Domazet, dok će o južnoj hemisferi govoriti Gabriel Trettel Silva, odrastnik iz Brazila.

Pridružite nam se!

Više o Gabrijelu:

Gabriel Trettel Silva holds a Master’s degree in Environmental Science from the University of São Paulo (BR) on the implications of Degrowth for the global South and graduated in Environmental Management from the University of São Paulo and University of Leeds (UK). He is a current member of the editorial team of Degrowth.info web portal and collaborates as a UNESCO consultant for the City Council of São Paulo to integrate the UN Sustainable Development Goals into public education. He worked in the Incubator of Popular Cooperatives coordinating Solidarity Economy projects and advising enterprises on self-management and cooperativism. Besides the degrowth perspective Gabriel is also interested in political ecology, ecological economics and currents of Latin American thought such as the dependency theory and decolonial thought applied in understanding global flows of natural resources and envisioning fairer international socioecological relations.

“Fosilni kapital” predstavljen u Zagrebu, uz Andreasa Malma

U utorak 14.12. i u Zagrebu smo predstavili hrvatski prijevod “Fosilnog kapitala”.

Na predstavljanju su govorili Andreas Malm (putem Skypea), Marija Brajdić Vuković, Mladen Domazet, Mirela Holy i Mislav Žitko, a razgovor je moderirala Iva Karabaić.

“Fosilni kapital” izvorno je Malmova doktorska disertacija pa je predstavljanje počelo opisom njegovog istraživačkog procesa. Saznali smo i da je hrvatski prvi jezik na koji je djelo prevedeno. Mladen Domazet kao jedan od urednika istaknuo je kapitalnost i jedistvenost Malmova projekta, zbog čega se radi o knjizi koju je važno čitati (i prevesti). Govorilo se i općenitije o klimatskim promjenama i strategijama suočavanja s njihovim utjecajima. Marija Brajdić Vuković dala je kratki uvod u tehnodeterminizam, dok se Mislav Žitko osvrnuo na industrijalizaciju u socijalizmu i njezine posljedice.

Slike s promocije pogledajte u galeriji, a uskoro će biti dostupan i video.

[foogallery id=”3179″]

Lets Go Green! – 1st International Conference on Green Libraries

Mladen Domazet will give a keynote lecture at the 1st International Conference on Green Libraries – Lets Go Green!

The Lets Go Green! conference, organized by the National and University Library in Zagreb from 8 to 10 of November 2018, is the first of its kind in the world and aims to create guidelines and conditions helping libraries communicate green content and programs, promote and enhance the awareness of the communicators themselves about the environment preservation and sustainable development and to strengthen existing cooperation among institutions sharing the same area of ​​interest by exchanging insight into the current and predicted socio-economic impact of their programs on users.

In his lecture “Degrowth – a sobering vision for the green 21st century” Mladen Domazet reports from a precarious, but climate-stabilized year 2100 to show how a planet of over 7 billion people found diversification and flourishing at many levels of natural, individual and community existence, and turned away from the tipping points of catastrophic climate change and ecosystem collapse. That world is brought to life by shedding the myths of the pre-degrowth era – the main myth being that limiting global warming to 1.5°C is viable while maintaining economic activities focused on growth.

See the whole program here: http://letsgogreen.nsk.hr/program/

Co-organizer of the conference is the Croatian Library Association – Working Group for Green Libraries, supported by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia.

IPE na 57. Internationale Hochschulwoche u Tutzingu

U sklopu 57. Internationale Hochschulwoche u Tutzingu je održana konferencija posvećena zaštiti okoliša u jugoistočnoj Europi.

Mladen Domazet na jednom je od uvodnih predavanja predstavio neke preliminarne rezultate istraživačkih projekata vezanih uz odrast i zaštitu okoliša na kojima IPE surađuje. Zajedno s Petrom Jehličkom s Open University u UK ponovo smo otvorili pitanje niskougljičnih i odrastničkih praksi u jugoistočnoj Europi koje se u europskoj akademskoj zajednici i dalje marginaliziraju kao “zaostale” ili nevažne. Bila je to još jedna prilika da propitamo vezu između “tihe održivosti” i odrasta u Istočnoj Europi i upoznamo novu generaciju doktorskih studenata s istraživačkim programima u ovom području.

Europo, vrijeme je da okončamo ovisnost o rastu!

Ovoga tjedna znanstvenici i znanstvenice, političarke i političari te kreatori i kreatorice javnih politika okupit će se u Bruxellesu na konferenciji od povijesnog značaja. Cilj ovog događaja, koji organiziraju članovi i članice Europskog parlamenta iz pet različitih političkih klubova te sindikati i nevladine organizacije, jest istražiti opcije za “gospodarstvo odrasta” u Europi.

U posljednjih sedam desetljeća rast BDP-a bio je primarni ekonomski cilj europskih zemalja. No kako su rasla naša gospodarstva, rastao je i naš negativan utjecaj na okoliš. Sada prelazimo granice planetarne stabilnosti za čovječanstvo i gospodarska se aktivnost ni približno dovoljno ne odvaja od korištenja resursa i zagađenja. Rješavanje društvenih problema u europskim zemljama danas ne zahtijeva više rasta. Zahtijeva pravedniju raspodjelu dohotka i bogatstva koje već imamo.

Rast je također sve teže postići zbog opadanja koristi od produktivnosti, zasićenosti tržišta i ekološke degradacije. Ako se aktualni trendovi nastave, u Europi za deset godina možda više uopće neće biti rasta. Trenutni je odgovor na to poticanje rasta omogućavanjem većeg duga, zanemarivanjem propisa o zaštiti okoliša, produljenjem radnog vremena i rezanjem socijalne skrbi. Ova agresivna usredotočenost na rast pod svaku cijenu stvara podjele u društvu i ekonomsku nestabilnost te potkopava demokraciju.

Oni na vlasti nisu se bili spremni baviti tim pitanjima, barem do sada. Projekt Europske komisije Šire od BPD-a (Beyond GDP) postao je BDP i šire (GDP and Beyond). Službena mantra i dalje je rast – prilagođen kao ‘održiv’, ‘zelen’ ili ‘inkluzivan’ – ali prije svega rast. Čak i novi Ciljevi održivog razvoja UN-a uključuju gospodarski rast kao politički cilj svih zemalja, unatoč temeljnom proturječju između rasta i održivosti.

Dobra je vijest da se u civilnom društvu i akademskoj zajednici pojavio pokret odrasta. Različito ga zovemo na različitim mjestima: décroissance, Postwachstum, steady-state ili doughnut economics, prosperitet bez rasta, da nabrojimo tek neka imena. Od 2008. redovite konferencije o odrastu okupljaju tisuće sudionika i sudionica. Nova globalna inicijativa Wellbeing Economies Alliance (ili WE-All) povezuje ove pokreta, dok europska istraživačka mreža razvija nove “ekološke makroekonomske modele”. Ovaj program ukazuje na to da je moguće poboljšati kvalitetu života, obnoviti prirodnu ravnotežu, smanjiti nejednakost i osigurati smislene poslove bez potrebe za gospodarskim rastom, pod uvjetom da provodimo politike za prevladavanje naše trenutne ovisnosti o rastu.

Neke od predloženih promjena uključuju ograničenja korištenja resursa, progresivno oporezivanje kako bi se obuzdala plima društvene nejednakosti i postupno skraćivanje radnog vremena. Korištenje resursa moglo bi se ograničiti uvođenjem poreza na ugljik, a prihod bi se mogao vratiti kao dividenda za sve ili koristiti za financiranje socijalnih programa. Uvođenje temeljnog i maksimalnog dohotka dodatno bi smanjilo nejednakost te pomoglo redistribuirati skrb i smanjiti neravnoteže moći koje potkopavaju demokraciju. Nove tehnologije mogu se koristiti za skraćivanje radnog vremena i poboljšanje kvalitete života, umjesto za otpuštanje velikog broja radnika i radnica i povećanje profita nekolicine privilegiranih.

S obzirom na rizike s kojima se suočavamo, bilo bi neodgovorno da političari i političarke i kreatori i kreatorice javne politike ne promišljaju mogućnosti budućnosti s odrastom. Konferencija koja se održava u Bruxellesu obećavajući je početak, ali potrebno je čvršće se obvezati na promjene. Kao skupina zabrinutih društvenih i prirodnih znanstvenika i znanstvenica iz cijele Europe pozivamo Europsku uniju, njezine institucije i države članice da:

 

 1. 1. Osnuju posebno povjerenstvo za Budućnost s odrastom u Europskom parlamentu. Ovo bi povjerenstvo trebalo aktivno raspravljati o budućnosti rasta, osmisliti alternative politike za budućnost s odrastom i iznova razmotriti zaokupljenost rastom kao glavnim političkim ciljem.

 

 1. 2. Uključe alternativne indikatore u makroekonomski okvir EU i njezinih država članica. Ekonomske politike treba ocijeniti u na temelju njihovog utjecaja na dobrobit ljudi, korištenje resursa, nejednakost i osiguravanje dostojanstvenog rada. Pri donošenju odluka ti indikatori trebaju imati veću važnost od BDP-a.

 

 1. 3. Pretvore Pakt o stabilnosti i rastu (SGP) u Pakt o stabilnosti i dobrobiti. SGP je skup pravila kojima je cilj ograničavanje državnih deficita i državnog duga. Potrebno ga je revidirati kako bi države članice osiguravale osnovne potrebe svojih građana, istovremeno smanjujući potrošnju resursa i otpadne emisije na održivu razinu.

 

 1. 4. Uspostave Ministarstvo gospodarske tranzicije u svakoj državi članici. Novo gospodarstvo usmjereno na ljudsko i ekološko blagostanje ponudilo bi mnogo bolju budućnost od one koja je strukturno ovisna o gospodarskom rastu.

 

Zahtjevima se možete i sami pridružiti potpisivanjem online peticije: https://you.wemove.eu/campaigns/europe-it-s-time-to-end-the-growth-dependency

 

Potpisnice i potpisnici:

Dr Dan O’Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Kate Raworth, Author of ‘Doughnut Economics’, UK

Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK

Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain

Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK

Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA

Dr David Graeber, Professor, London School of Economics, UK

Dr Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK

Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France

Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK

Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands

Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Catalonia

Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France

Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK

Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA

Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany

Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France

Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany

Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland

Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Simone D’Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy

Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain

Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain

Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden

Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France

Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain

Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden

Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden

Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK

Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain

Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK

Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria

Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland

Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany

Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland

Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain

Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria

Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain

Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland

Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain

Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France

Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia

Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain

Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK

Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK

Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium

Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria

Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy

Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland

Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain

Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain

Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France

Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France

Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr Giacomo D’Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK

Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy

Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany

Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland

Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium

Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria

Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy

Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK

Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain

Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark

Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden

Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain

Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France

Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark

Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria

Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia

Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany

Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden

Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany

Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland

Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic

Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Andrej Lukšič, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia

Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK
Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy

Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis – Bruxelles, Belgium

Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Branko Ančić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia

Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK

Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain

Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden

Dr Eva Fraňková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Lidija Živčič, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia

Dr Martin Pogačar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia

Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland

Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium

Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium

Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Fikret Adaman, Professor, Boğaziçi University, Turkey

Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada

Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium.

Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy

Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands

Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany

Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK

Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France

Dr Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany

Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK

Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland

Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK

Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia

Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany

Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria

Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador

Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ & Università Ca’ Foscari Venezia, Italy

Dr Petr Jehlička, Senior Lecturer, Open University, UK

Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany

Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium

Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands

Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France

Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany

Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden

Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium

Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia

Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council

Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium

Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria

Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta

Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Ruth Kinna, Professor of Political Theory, Loughborough University, UK

Francesco Gonella, Professor, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca’ Foscari Venezia, Italy

Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden

Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Vincent Liegey, Co-Author of “A Degrowth Project”, Hungary

Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, Department of Philosophy and Communication, University of Bologna, Italy

Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy

Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy

Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland

Dr Guy Julier, Professor, Aalto University, Finland

Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden

Dr Petter Næss, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria

Dr Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Karolina Isaksson, Senior Research Leader, Swedish National Road and Transport Research Institute, Sweden

Dr Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Irmak Ertör, Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spain

Dr Maria Hadjimichael, Researcher, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Cyprus

Dr Carlo Aall, Researcher in Societal Transformation and Climate Change, Western Norway Research Institute, Norway

Dr Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania

Dr Tuuli Hirvilammi, Researcher, University of Jyväskylä, Finland

Dr Tuula Helne, Senior Researcher, The Social Insurance Institution of Finland, Finland

Davide Biolghini, Researcher, Rete italiana Economia Solidale (RES), Italy

Dr Pasi Heikkurinen, Lecturer, University of Leeds, UK

Dr Anne Tittor, Researcher, Junior Research Group Bioeconomy & Inequalities, University of Jena, Germany

Dr Dennis Eversberg, Researcher, DFG Research Group on Postgrowth Societies, University of Jena, Germany

Dr Herman Stål, Lecturer, Umea School of Business, Economics and Statistics, Sweden

Dr Hervé Corvellec, Professor, Lund University, Sweden

Dr Anna Heikkinen, Researcher, University of Tampere, Finland

Dr Karl Bonnedahl, Researcher, Umea University, Sweden

Dr Meri Koivusalo, Professor, University of Tampere, Finland

Dr Martin Fritz, Researcher in Sociology, Bielefeld University, Germany

Dr Daniel Bergquist, Researcher, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Yuri Kazepov, Professor, University of Vienna, Austria

Dr Salvador Pueyo, Researcher, Universitat de Barcelona, Catalonia

Dr Lars Rydén, Professor, Uppsala University, Sweden

Patrick ten Brink, Director of EU Policy, European Environmental Bureau, Belgium

Dr Ebba Lisberg Jensen,  Associate Professor, Malmö University, Sweden

Dr Alevgul H. Sorman, Researcher, Basque Centre for Climate Change (BC3), Spain

Dr Aram Ziai, Professor, University of Kassel, Germany

Dr Panos Petridis, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria

Dr Gary Dymski, Professor, University of Leeds, UK

Dr Drago Župarić-Iljić, Research Associate, Institute for Migration and Ethnic Studies, Croatia

Dr Mirela Holy, Lecturer, VERN’ University of Zagreb, Croatia

Dr Jelena Puđak, assistant profesor (external associate), Croatian studies University of Zagreb, Croatia

Dr Karin Doolan, Associate Professor, Department of Sociology, University of Zadar, Croatia

Dr Markus Wissen, Professor, Berlin School of Economics and Law, Germany

Dr Wendy Harcourt, Professor, International Institute of Social Studies of Erasmus University, The Netherlands

Dr John Barrett, Professor, University of Leeds, UK

Dr Silke van Dyk, Professor, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany

Dr Vasna Ramasar, Senior Lecturer, Lund University, Sweden

Danijela Tamše, Managing Editor of the Journal for the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology, Slovenia

Dr Camil Ungureanu, Associate Professor, Universitat Pompeu Fabra, Spain

Dr Barbara Smetschka, Researcher, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources & Life Sciences, Austria

Dr Nicola Costantino, Professor, Politecnico di Bari, Italy

Dr Jovanka Špirić, Researcher, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico

Dr Lucia Piani, Researcher, Università degli Studi di Udine, Italy