Tina Tešija je profesorica sociologije, feministkinja i aktivistkinja. Dugogodišnja članica nekoliko organizacija civilnog društva gdje se uglavnom bavi pravima žena te radničkim i socijalnim pravima. U Institutu za političku ekologiju zaposlena je kao voditeljica financija. U BRID-u (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju) koordinira program Ženske sindikalne škole.