Tomislav Tomašević završio je preddiplomski i diplomski studij politologije na Sveučilištu u Zagrebu te magisterij iz okoliša, društva i razvoja na Sveučilištu u Cambridgeu. Istraživački su mu interesi vezani uz zajednička dobra (commons), transformaciju javnih usluga, kritičku urbanu teoriju, ekološku pravdu i društvene pokrete.

U posljednjih 20 godina bavio se aktivizmom oko tema mladih, zaštite okoliša i urbanog razvoja. Tomislav je bio predsjednik Mreže mladih Hrvatske, predsjednik Zelene akcije te suosnivač Prava na grad i Grupe 22. Bio je član nekoliko savjetodavnih tijela uključujući Savjet za mlade Vlade RH te Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša Vlade RH. Na međunarodnom planu bio je bio aktivan u globalnom pokretu za ekološku pravdu, sudjelovao na 10ak UN-ovih ministarskih konferencija o održivom razvoju te djelovao kao počasni mladi savjetnik na globalnoj razini UN-ove organizacije za okoliš (UNEP).

Dobio je dobio nekoliko nagrada i školarina, uključujući Marshall Memorial stipendiju, Chevening stipendiju i Cambridge Overseas Trust stipendiju.

Objavljivao je u različitim oblicima, što uključuje policy analize, teorijske tekstove, znanstvene članke, empirijske studije i edukacijske priručnike, u raznim istraživačkim područjima. Jedan je od autora dva UNDP-ova nacionalna izvješća o društvenom razvoju o temama mladih te je napisao nekoliko priručnika o javnoj politici za mlade. U području održivosti napisao je nekoliko publikacija o okolišnom pravu i upravljanju obnovljivim prirodnim resursima, od kojih je najrecentnija “Poruka u boci”.

Trenutno se bavi istraživanjem teorije zajedničkih dobara, demokratizacijom željezničkih usluga i participativnim modelima upravljanja vodnim uslugama i uslugama gospodarenja otpadom.


TOMISLAVOVE AKTIVNOSTI


IZDVOJENE TOMISLAVOVE PUBLIKACIJE

Dolenec, D., Doolan, K., Tomašević, T. (nadolazeće 2017.) Contesting Neoliberal Urbanism on the European Semi-periphery: the Right to the City movement in Croatia, Europe – Asia Studies, 9

Tomašević, T. (2016.) Poruka u boci: analiza javne politike koncesija za crpljenje vode radi flaširanja i prodaje na tržištu. Zelena akcija i Institut za političku ekologiju, Zagreb.

Tomašević, T. (2015.) Panekološki humanizam: čovjek, priroda, društvo. Iz: Biliškov, N. (ur.) Preživljavati usprkos. Izvori, Zagreb, 201. – 208.

Ćerimagić, E., Domes, T., Kekez Koštro, A., Tomašević, T. (2015.) Od birokratskog do participativnog upravljanja vodnim uslugama u Hrvatskoj. Iz: Biondić, D. et al. (ur.) Hrvatske vode na investicijskom valu: zbornik radova 6. hrvatske konferencije o vodama. Hrvatske vode, Zagreb, 1383. – 1389.

Domazet, M., Dolenec, D., Cvijanović, V., Tomašević, T., Walton, J.F., Doolan, K., Žitko, M. (2014.) Treba nam promjena: Ideje rasta i razvoja u doba krize fosilne energije i kapitalizma. Etnološka tribina, 44 /37, 37. – 71.

Dolenec, D., Tomašević, T., et al. (2014.) The Struggle for the Commons in the Balkans. In: Bibić, V, Horvat, S et al. (eds) The Balkan Forum: Situations, Struggles, Strategies. Bijeli val, Zagreb, 9. – 34.

Tomašević, T, Leljak Gracin, Ž (ur.) (2014.) Pravni instrumenti za zaštitu okoliša / životne sredine. Zelena akcija, Zagreb.

Horvat, V, Tomasevic, T (2011) Green Parties in Europe: Potential Routes of Future Development, Croatian International Relations Review, 17(64/65), 15. – 29.

Bužinkić, E., Puljić, D., Tomašević, T. (2011.) Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici. Treće dopunjeno izdanje. Mreža mladih Hrvatske, Zagreb.

Aguado Asenjo, E., Tomasevic, T, et al. (2006.) Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj – UNDP Izviješće o društvenom razvoju. UNDP Hrvatska, Zagreb.

Bačić, L, Šelo Šabić, S, Tomašević, T. et al. (2004.) Mladi – UNDP Izviješće o društvenom razvoju. UNDP Hrvatska, Zagreb.