Tvrtko Vrdoljak je doktorant političke teorije i filozofije na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu, SAD. Prethodno je završio dva magistarska studija političke teorije, na Sveučilištu Johns Hopkins i Sveučilištu u Torontu, te preddiplomske studije iz politike, filozofije i ekonomije na St. Francis College, NY.

Tvrtko trenutno dovršava disertaciju “Prevođenje Politike Natrag u Prirodu: O Fiziologiji Moći” koja promišlja koncept politike van logocentrizma i antropocentrizma, uz pomoć F. Nietzschea, M. Foucaulta, B. Latoura i filozofije procesa.

Njegovi istraživački i predavački interesi uključuju povijest političke misli, suvremenu političku teoriju, filozofiju moći, političku ekologiju te povijest i filozofiju znanosti.