IPE je dinamična i raznolika grupa koja pokreće, podržava i oblikuje promjenu prema ekološki održivom, pravednom i demokratskom društvu.