Giacomo D’Alisa ekološki je ekonomist i politički ekolog s interdisciplinarnim vještinama. Zajedno s istaknutim društvenim znanstvenicima razvija agendu političke ekologije “barcelonske škole” klimatske pravde i odrasta (Research and Degrowth Barcelona). U svom akademskom radu koristi kritički i inovativan pristup temeljen na ekološkoj ekonomiji, političkoj teoriji, integriranoj procjeni i urbanoj političkoj ekologiji, kako bi istražio promjene u obrascima društvenog metabolizma i klimatske nepravde koje mogu proizvesti.

Trenutno je postdoktorant pri Centru za društvene studije Sveučilišta u Coimbri. Njegov trenutni istraživački projekt naziva “Postajanje” za cilj ima povezati tri teorijska okvira (institucionalnu analizu, političku ekologiju i digitalne studije) kako bi bolje objasnio bujanje zajedničkih dobara diljem Europe. Giacomo je jedan od urednika “Odrasta: pojmovnika za novu eru”, koji je dosad preveden na deset jezika (nedavno na brazilski), a znanstvenici iz različitih akademskih disciplina dodaju ga na svoje silabe.

Tijekom Senior Fellowshipa u IPE razvijat će rad o odrastu i državi te pomagati u razvoju IPE-ove krafne.


GIACOMOVE AKTIVNOSTI