1. Kako je IPE nastao?

IPE je nastao 2015. kao rezultat dugogodišnje i uspješne suradnje njegovih osnivača, osoba aktivnih u Pravu na grad, Zelenoj akciji, Grupi 22 i zagrebačkom uredu Heinrich Böll Stiftunga. S radom je počeo sredinom 2015., nakon što je podružnica Heinrich Böll Stiftunga prestala s radom koji je trajao još od 1999. godine (od 2005. do 2015. Ured za Hrvatsku Heinrich Böll Stiftunga vodio je Vedran Horvat). IPE je registriran kao nova i domaća udruga koja je u početnim godinama dobivala institucionalnu podršku Heinrich Böll Stiftunga.

2. Čime se IPE bavi? 

IPE je pokrenut da pokuša pružiti odgovore na nekoliko izazova: 1) da razmjenom sa znanstvenom zajednicom kod kuće i u inozemstvu utječe na kreiranje novih ili promjenu dominantnih narativa koji definiraju pitanja održivosti, ekonomskog rasta i društvenih nejednakosti, 2) da za ta pitanja pruža analitičku i stručnu podlogu koja je potrebna društvenim pokretima ili organizacijama civilnog društva aktivnim u društvenim borbama ili zagovaračkom poslu, 3) da proizvodnjom relevantnih koncepata, prijedloga, scenarija i politika utječe na jačanje i bolje pozicioniranje progresivnih društvenih snaga kod kuće i u inozemstvu i 4) da putem obrazovanja baziranog na analitičkom, znanstvenom i istraživačkom radu daje podršku svim progresivnim društvenim akterima koji s nama dijele vrijednosti ekološke i društvene pravednosti.

Uz gore navedeno, o IPE-ovoj misiji, viziji i vrijednostima čitajte ovdje.

3. Zašto je Institut za političku ekologiju registriran kao udruga?

IPE je institut jer se bavi istraživačkim i znanstvenim radom. Jedna smo u nizu organizacija u Hrvatskoj i svijetu koje svojim imenom označavaju svoju misiju i način rada (kao i naši suradnici Institut za razvoj obrazovanja, Transnational Institute, itd.). Formalno je registriran kao udruga jer je to jedan od rijetkih neprofitno utemeljenih načina organizacije istraživačkog rada i znanstvene proizvodnje u Hrvatskoj danas.  

4. Kako se IPE financira?

IPE se uglavnom financira iz stranih izvora financiranja, ali nije strana udruga. Kao i mnoge druge udruge financira se sredstvima stranih zaklada, EU fondova i stranih vlada (Norveška, Švicarska). Isto tako IPE putem Heinrich Böll Stiftung ureda u Pragu dobiva podršku od Ministarstva vanjskih poslova SR Njemačke.

https://zagreb.diplo.de/hr-de/themen/willkommen/institutionen/1907668

Dio je mreže Zelene europske fondacije koja djeluje na području cijele Europske unije, uz podršku Europskog parlamenta.

https://gef.eu/partner/institute-political-ecology/

U podnožju ove stranice možete pronaći naše trenutne donatore i partnere. U godišnjim izvještajima IPE-a možete vidjeti i širok popis partnerskih organizacija s kojima programski surađujemo. 

Sve informacije o IPE-ovim financijama možete pronaći u našim javno dostupnim financijskim izvještajima.

5. Financira li IPE političke stranke?

Ne. 

Sredstva koja su na raspolaganju IPE-u koriste se isključivo za programske, istraživačke i edukativne aktivnosti koje su definirane sporazumima s partnerima koji osiguravaju sredstva. Utoliko, IPE nije izravno povezan ni sa jednom političkom strankom ili političkom platformom u Hrvatskoj ili inozemstvu.