Tomislav Medak je doktorand pri Centru za postdigitalne kulture Sveučilišta u Coventryju. Član je teorijskog i izdavačkog tima Multimedijalnog instituta, knjižničar-amater projekta Memory of the World/Javna knjižnica, umjetnik u izvedbenom kolektivu BADco.

U istraživačkom radu bavi se pitanjima tehnologija, kapitalizma i postkapitalističke tranzicije, s posebnim fokusom na ekološkoj krizi. Na Institutu za političku ekologiju provodi terenski rad u sklopu svog doktorata na temu “Remetiti tehnologije – može li se planetarna tehnosfera politički preusmjeriti prema postkapitalističkom metabolizmu?”. Budući da je njegovo istraživanje dijelom aktivističko, Tomislav sudjeluje u istraživačkim i javno-komunikacijskim aktivnostima Instituta.


TOMISLAVOVE AKTIVNOSTI