Tvrtko Vrdoljak završio je doktorat iz političke i društvene teorije na Sveučilištu Johns Hopkins. Prethodno je završio dva magistarska studija političke teorije, na Sveučilištu Johns Hopkins i Sveučilištu u Torontu, te preddiplomske studije iz politike, filozofije i ekonomije na St. Francis College.

Tvrtkova disertacija – “Metafizika Politike: Friedrich Nietzsche i njegovi sugovornici” – nastoji rekoncipirati ontologiju politike van logocentrizma i antropocentrizma, uz pomoć F. Nietzschea, M. Foucaulta, B. Latoura i šire filozofije procesa.

Njegovi istraživački i predavački interesi uključuju povijest političke misli, suvremenu političku I društvenu teoriju, političku ekologiju, te povijest i filozofiju društvenih znanosti.

Na Institutu za Političku Ekologiju istražuje teorije društvene promjene u sklopu Horizon Europe projekta “Towards a Sustainable Wellbeing Economy.”