Preporuke za smanjivanje korupcije u upravljanju komunalnim uslugama

Zelena Istra objavila je priručnik i skup preporuka za smanjivanje korupcije u upravljanju komunalnim uslugama na temelju analize koju je IPE napravio za Zelenu akciju. Više o istraživanju možete čuti na konferenciji sljedećeg tjedna, a uskoro će biti dostupno i na našoj stranici.

“Ovaj priručnik je mali doprinos u poticanju razumijevanja nekih pojavnih oblika korupcije na razini gradova i ukazivanju na njihove izvore. Na njegovom kraju nalaze se preporuke za uvođenje antikorupcijskih mehanizama, među kojima ističemo participativne modele upravljanja komunalnim poduzećima.”

Urednica publikacije je Dušica Radojčić, a možete je preuzeti klikom na naslovnicu:

 

Write a Comment

Skip to content